Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av olika rådgivande organ. Här träffas kommunens politiker och representanter från olika intresseorganisationer. Råden fattar inga egna beslut men har möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten.

Kommunala pensionärsrådet verkar för att ge pensionärer i Heby kommun insyn och inflytande i kommunal verksamhet som berör dem. Här tar man initiativ till olika förbättringar som rör äldre och funktionsnedsatta.

Kommunala pensionärsrådet är knutet till kommunfullmäktige.

Ordförande

Annika Krispinsson (C)

Vice ordförande

Pär Rickman (PRO, Heby)

Trygghetsrådet verkar för att samordna de insatser som kommunstyrelsen, nämnderna och vårt fastighetsbolag gör inom området trygghet. Hit räknas förebyggande frågor inom välfärd och brott, tillgänglighet och säkerhet, och frågor som rör funktionsnedsattas levnadsförhållanden.

Rådet informerar om insatserna och kommer med förslag till förbättringar.

Trygghetsrådet är knutet till kommunstyrelsen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 december 2021
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord