Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vart fjärde år har du som medborgare möjlighet att välja din representant till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Heby kommun

I Heby kommun har vi 41 ledamöter i kommunfullmäktige. Dessutom har vi ersättare som utgör minst en fjärdedel av ordinarie antal ledamöter.

Ledamotsplatserna fördelas proportionellt efter hur många röster ett parti har fått i valet. Det parti som fått flest röster i valet får alltså flest platser i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidium 2022-2026

  • Ordförande: Olof Nilsson (S)
  • Förste vice ordförande: Dick Pettersson (C)
  • Andre vice ordförande: Mattias Widén (SD)

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om

  • budget, skatt och andra ekonomiska frågor.
  • vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i nämnder och beredningar.
  • det ska vara en folkomröstning i kommunen.

Kommunfullmäktige sätter också övergripande mål och riktlinjer för verksamheten.

Mandatfördelning

Mandatfördelning under perioden 221015-261014

Parti

Antal mandat

Centerpartiet (C)

7

Moderaterna (M)

5

Liberalerna (L)

1

Kristdemokraterna (KD)

4

Miljöpartiet (MP)

1

Socialdemokraterna (S)

11

Vänsterpartiet (V)

2

Sverigedemokraterna (SD)

10

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 november 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås