Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vart fjärde år har du som medborgare möjlighet att välja din representant till kommunfullmäktige.

Kvinna och två män. Kommunfullmäktiges presidium

Anne-Charlotte Mattsson (L) andre vice ordförande, Olof Nilsson (S) ordförande och Dick Pettersson (C) förste vice ordförande.

Kommunfullmäktige i Heby kommun

I Heby kommun har vi 41 ledamöter i kommunfullmäktige. Dessutom har vi ersättare som utgör minst en fjärdedel av ordinarie antal ledamöter.

Ledamotsplatserna fördelas proportionellt efter hur många röster ett parti har fått i valet. Det parti som fått flest röster i valet får alltså flest platser i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om

  • budget, skatt och andra ekonomiska frågor.
  • vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i nämnder och beredningar.
  • det ska vara en folkomröstning i kommunen.

Kommunfullmäktige sätter också övergripande mål och riktlinjer för verksamheten.

Mandatfördelning

Mandatfördelning under perioden 181015-221014

Parti

Antal mandat

Centerpartiet (C)

10

Moderaterna (M)

4

Liberalerna (L)

2

Kristdemokraterna (KD)

2

Miljöpartiet (MP)

1

Socialdemokraterna (S)

12

Vänsterpartiet (V)

2

Sverigedemokraterna (SD)

8

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 december 2021
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord