Hitta din politiker

På den här sidan kan du hitta din politiker. Kommunfullmäktiges ledamöter finns listade separat. Politikerna står också listade utifrån vilken nämnd de tillhör.

Kommunfullmäktiges ledamöter uppställda

Du når din politiker via e-post. De allra flesta har en e-post som följer den här mallen: fornamn.efternamn@heby.se

Kommunfullmäktiges ledamöter

Namn

Roll

Jan Andersson (S)

Ledamot

Carl-Otto Bergqvist (V)

Ledamot

Gerd Carlsson (C)

Ledamot

Jan Dagh (SD)

Ledamot

Anneli Ellnebrandt (M)

Ledamot

Carola Eriksson (S)

Ledamot

Jan Eriksson (S)

Ledamot

Mikael Funseth (SD)

Ledamot

Margaretha Gadde-Jennische (M)

Ledamot

Ann-Christine Grattback Åkerblom (S)

Ledamot

Toni Hietakuja (SD)

Ledamot

Göran Hillbom (C)

Ledamot

Rose-Marie Isaksson (S)

Ledamot

Mats Jennische (M)

Ledamot

Ann-Mari Karlsson (SD)

Ledamot

Marga Karttunen (SD)

Ledamot

Salima Korshed (V)

Ledamot

Annika Krispinsson (C)

Ledamot

Karl-Arne Larsson (C)

Ledamot

Anne-Charlotte Mattsson (L)

Ledamot, andre vice ordförande

Per Möller (C)

Ledamot

Britt Nilsson (S)

Ledamot

Kenth Nilsson (S)

Ledamot

Olof Nilsson (S)

Ledamot, ordförande

Inga-Lill Ohlsson (SD)

Ledamot

Anders Pettersson (S)

Ledamot

Dick Pettersson (C)

Ledamot, förste vice ordförande

Göran Rolin (SD)

Ledamot

Bernt-Erik Rutström (S)

Ledamot

Berith Röjerås (C)

Ledamot

Carina Schön (S)

Ledamot

Bernt-Ove Stenmark (KD)

Ledamot

Per Sverkersson (S)

Ledamot

Gudrun Wängelin Lernskog (C)

Ledamot

Ewa Westling Olzon (M)

Ledamot

Mattias Widén (SD)

Ledamot

Henriette Widlundh (L)

Ledamot

Ingela Wikander (KD)

Ledamot

Marie Wilén (C)

Ledamot

Elin Ångman (MP)

Ledamot

Thomas Österberg (C)

LedamotKommunfullmäktiges ersättare

Namn

Roll

Florence Emma Anvo (KD)

Ersättare

Erik Backman (S)

Ersättare

Håkan Bengtzon (M)

Ersättare

Carin Bolander (C)

Ersättare

Håkan Collin (S)

Ersättare

Carl-Åke Elmersjö (MP)

Ersättare

Caroline Gille (L)

Ersättare

Gunilla Hamrin (S)

Ersättare

Inga-Lill Hellgren (S)

Ersättare

Maipato Hognert Mothata (C)

Ersättare

Anders Johansson (C)

Ersättare

Kerstin Karlsson (S)

Ersättare

Anders Kihl (KD)

Ersättare

Azad Korshed (V)

Ersättare

Agnes Mattsson (M)

Ersättare

Ronny Orvendal (C)

Ersättare

Lars Persson (S)

Ersättare

Daniel Röjerås (C)

Ersättare

Kent Sigfridsson (SD)

Ersättare

Anne Stockenberg (MP)

Ersättare

Bengt Thalin (V)

Ersättare

Olle Vahlberg (L)

Ersättare

Joakim Wicksell (SD)

ErsättareKommunfullmäktiges revisorer 1 januari 2019-31 mars 2023

Namn

Roll

Jan Alriksson (C)

Revisor

Sven-Erik Eriksson (KD)

Ordförande revisorerna

Ulf Fahlstad (opolitisk)

Revisor

Maire Lautakoski (S)

Revisor

Maud Plantin (M)

Revisor

Pär Rickman (S)

Vice ordförande revisorerna

Kommunstyrelsens ledamöter

Namn

Roll

Jan Andersson (S)

Ledamot

Ann-Christine Grattback Åkerblom (S)

Ledamot

Göran Hillbom (C)

Ledamot

Marga Karttunen (SD)

Ledamot

Anne-Charlotte Mattsson (L)

Ledamot

Anders Pettersson (S)

Ledamot

Dick Pettersson (C)

Ledamot

Carina Schön (S)

Ledamot, vice ordförande

Ewa Westling Olzon (M)

Ledamot, andre vice ordförande

Mattias Widén (SD)

Ledamot

Marie Wilén (C)

Ledamot, ordförandeKommunstyrelsens ersättare

Namn

Roll

Carin Bolander (C)

Ersättare

Anneli Ellnebrandt (M)

Ersättare

Jan Eriksson (S)

Ersättare

Carl-Henrik Andersson (SD)

Ersättare

Hillevi Bohlin (C)

Ersättare

Annika Krispinsson (C)

Ersättare

Olof Nilsson (S)

Ersättare

Berith Röjerås (C)

Ersättare

Bernt-Ove Stenmark (KD)

Ersättare

Per Sverkersson (S)

Ersättare

Toni Hietakuja (SD)

ErsättareKommunstyrelsens insynsrepresentanter

Namn

Roll

Joel Lindh (MP)

Insynsrepresentant

Bengt Löfling (V)

Insynsrepresentant

Vård- och omsorgsnämndens ledamöter

Namn

Roll

Florence Emma Anvo (KD)

Ledamot

Åsa Eklind (SD)

Ledamot

Margaretha Gadde-Jennische (M)

Ledamot, andre vice ordförande

Inga-Lill Hellgren (S)

Ledamot

Marga Karttunen (SD)

Ledamot

Annika Krispinsson (C)

Ledamot, ordförande

Karl-Arne Larsson (C)

Ledamot

Kenth Nilsson (S)

Ledamot, vice ordförande

Lars Persson (S)

LedamotVård- och omsorgsnämndens ersättare

Namn

Roll

Mikael Forsberg (MP)

Ersättare

Carl-Henrik Andersson (SD)

Ersättare

Malin Strömberg (SD)

Ersättare

Anne-Charlotte Mattsson (L)

Ersättare

Maipato Hognert Mothata (C)

Ersättare

Tomas Persson (S)

Ersättare

Berith Röjerås (C)

Ersättare

Bernt-Erik Rutström (S)

Ersättare

Gunilla Hamrin (S)

Ersättare

Utbildningsnämndens ledamöter

Namn

Roll

Mattias Widén (SD)

Ledamot

Göran Hillbom (C)

Ledamot, vice ordförande

Anders Kihl (KD)

Ledamot, andra vice ordförande

Rose-Marie Isaksson (S)

Ledamot, ordförande

Henrik Morell (C)

Ledamot

Britt Nilsson (S)

Ledamot

Rickert Olzon (M)

LedamotUtbildningsnämndens ersättare

Namn

Roll

Linda Johnsson (C)

Ersättare

Caroline Gille (M)

Ersättare

Ann-Christine Grattback Åkerblom (S)

Ersättare

Carin Bolander (C)

Ersättare

Anne-Charlotte Mattsson (L)

Ersättare

Leif Nilsson (S)

Ersättare

Ing-Marie Fogelberg (SD)

ErsättareUtbildningsnämndens insynsrepresentanter

Namn

Roll

Jannie Teinler (MP)

Insynsrepresentant

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter

Namn

Roll

Toni Hietakuja (SD)

Ledamot

Mattias Jonsson (S)

Ledamot

Per Möller (C)

Ledamot, ordförande

Daniel Steinmo (MP)

Ledamot, andre vice ordförande

Per Sverkersson (S)

Ledamot, vice ordförandeSamhällsbyggnadsnämndens ersättare

Namn

Roll

Håkan Bengtzon (M)

Ersättare

Kerstin Karlsson (S)

Ersättare

Dick Pettersson (C)

Ersättare

Mattias Widén (SD)

Ersättare

Emilie Jansson (S)

ErsättareSamhällsbyggnadsnämndens insynsrepresentanter

Namn

Roll

Hans-Göran Björk (KD)

Insynsrepresentant

Tina Hultman (L)

Insynsrepresentant

Morgana Wicksell (V)

Insynsrepresentant

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter

Namn

Roll

Torbjörn Ivarsson (-)

Ledamot

Marga Karttunen (SD)

Ledamot

Anders Pettersson (S)

Ledamot, ordförande

Gudrun Wängelin Lernskog (C)

Ledamot, vice ordförande

Ingela Wikander (KD)

Ledamot, andre vice ordförandeKultur- och fritidsnämndens ersättare

Namn

Roll

Wilhelm Bertilsson (S)

Ersättare

Joel Wåhlén (SD)

Ersättare

Carola Eriksson (S)

Ersättare

Åsa Johansson (C)

Ersättare

Agnes Mattsson (M)

ErsättareKultur- och fritidsnämndens insynsrepresentanter

Namn

Roll

Viktoria Högman (V)

Insynsrepresentant

Henriette Widlund (L)

Insynsrepresentant

Bygg- och miljönämndens ledamöter

Namn

Roll

Erik Backman (S)

Ledamot

Lars Sture Säberg (SD)

Ledamot

Bengt Gårdenborg (C)

Ledamot

Mats Jennische (M)

Ledamot, vice ordförande

Olof Nilsson (S)

Ledamot, ordförandeBygg- och miljönämndens ersättare

Namn

Roll

Joel Wåhlén (SD)

Ersättare

Inger Ingstedt (C)

Ersättare

Sixten Larsson (M)

Ersättare

Tomas Persson (S)

Ersättare

Kristina Pettersson (S)

Ersättare

Valnämndens ledamöter

Namn

Roll

Gerd Carlsson (C)

Ledamot

Robert Ladyca (SD)

Ledamot

Anne-Charlotte Mattsson (L)

Ledamot, vice ordförande

Kenth Nilsson (S)

Ledamot, ordförande

Berith Parmsäter (S)

LedamotValnämndens ersättare

Namn

Roll

Sol Engström (S)

Ersättare

Inga-Lill Ohlsson (SD)

Ersättare

Rickert Olzon (M)

Ersättare

Lars Persson (S)

Ersättare

Rune Johansson (C)

ErsättareValnämndens insynsrepresentanter

Namn

Roll

Daniel Steinmo (MP)

Insynsrepresentant

IT-nämndens ledamöter

Namn

Roll

Olof Nilsson (S)

LedamotIT-nämndens ersättare

Namn

Roll

Rickert Olzon (M)

Ersättare

Överförmyndarnämndens ledamöter

Namn

Roll

Gunilla Hamrin (S)

LedamotÖverförmyndarnämndens ersättare

Namn

Roll

Bernt -Ove Stenmark (KD)

Ersättare

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 juni 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson