Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är vårt högsta verkställande organ. Här sitter 11 ledamöter, 11 ersättare och insynsrepresentanter för de partier som inte är representerade i kommunstyrelsen.

Det är kommunfullmäktige som väljer vilka ledamöter som ska sitta i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens presidium 2022-2024

(skifte kommer att ske 2024-2026)

  • Ordförande: Marie Wilén (C)
  • Förste vice ordförande: Per Sverkersson (S)
  • Andre vice ordförande: Bo Andersson (M)


Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för

  • Heby kommuns utveckling och ekonomiska ställning.
  • att samordna arbetet med att utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för vår verksamhet.
  • att bereda alla ärenden till kommunfullmäktige.
  • att leda kommunen vid en extraordinär händelse eller kris som kräver att kommunen agerar snabbt och samordnat.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 november 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås