Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är vårt högsta verkställande organ. Här sitter 11 ledamöter, 11 ersättare och insynsrepresentanter för de partier som inte är representerade i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens presidium

Marie Wilén (C) ordförande och kommunalråd, Carina Schön (S) förste vice ordförande och Ewa Westling Olzon (M) andre vice ordförande och oppositionsråd.

Det är kommunfullmäktige som väljer vilka ledamöter som ska sitta i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för

  • Heby kommuns utveckling och ekonomiska ställning.
  • att samordna arbetet med att utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för vår verksamhet.
  • att bereda alla ärenden till kommunfullmäktige.
  • att leda kommunen vid en extraordinär händelse eller kris som kräver att kommunen agerar snabbt och samordnat.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2021
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord