Så fungerar kommunen – i korthet

Kommunen ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner, till exempel skola, socialtjänst, barnomsorg och brandkår. En del uppgifter måste kommunen göra enligt lag. Andra uppgifter väljer kommunerna själva hur de ska prioritera.

Förskolelärare tillsammans med många barn vid klätterställning

I Sverige har vi något som vi kallar för kommunalt självstyre. Det innebär att kommunen själv bestämmer hur den ska fördela resurser och hantera arbetsuppgifter.

Kommunen har rätt att ta ut skatt från dig som kommuninvånare för att finansiera sin verksamhet.

Vart fjärde år väljer kommuninvånarna vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fungerar som kommunens ”riksdag”. Här fattar förtroendevalda politiker kommunens övergripande beslut och mål.

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens ”regering”.

Den leder och samordnar kommunens verksamheter och förbereder ärenden som kommunfullmäktige ska ta beslut om.

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område.

Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska sitta i nämnderna.

I praktiken är det tjänstemän inom respektive nämnds förvaltning som utför det dagliga arbetet inom kommunstyrelsens och övriga nämnder ansvarsområden. Tjänstepersonerna som arbetar inom varje förvaltning ska arbeta utifrån de mål och riktlinjer som nämnderna beslutat om.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 januari 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord