Kommunala bolag och förbund

Heby kommun äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål.

Verksamheten syftar ytterst till att skapa nytta för kommunen och dig som kommuninvånare.

Närbild på lila blomma och humla som flyger intill

Hebyfastigheter är ett bostadsföretag som drivs i aktiebolagsform och som Heby kommun äger.

Bolaget förvaltar och äger de flesta skolor och förskolor i norra och södra delarna i vår kommun.

Kontakt

0224-362 00
hebygardar@heby.se
hebyfastigheter@heby.se

Hebygårdar är ett dotterbolag till Hebyfastigheter. Heby kommun äger bolaget som drivs i aktiebolagsform.

Bolaget äger och förvaltar nära 800 lägenheter, sjukhem, äldreboende och ett 30-tal lokaler runt om i vår kommun.

Kontakt

0224-362 00
hebygardar@heby.se
hebyfastigheter@heby.se

Heby kommun och Sala kommun äger tillsammans energikoncernen Sala-Heby Energi.

Koncernen består av moderbolaget Sala-Heby Energi AB och de två helägda dotterbolagen Sala-Heby Elnät AB och HESAB.

Kontakt

0224-576 10
kundtjanst@sheab.se

VafabMiljö är ett kommunalförbund som Heby kommun har bildat tillsammans med Enköping kommun och kommunerna i Västmanlands län.

Förbundet arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och återvinning.

Kontakt

021-39 35 00
kundservice@vafabmiljo.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 januari 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord