Orsaker till källaröversvämningar

Källaröversvämningar kan drabba dig som privat fastighetsägare. Här hittar du vanliga orsaker till varför du får översvämning i din källare.

Du kan drabbas av övervämning i din källare av så kallat ytledes inträngande vatten via till exempel källardörr, källarfönster, ventilationsventiler och liknande öppningar i ditt hus. En källaröversvämning kan ha olika orsaker och ofta beror översvämningen på flera saker samtidigt.

Här listar vi vanliga orsaker till källaröversvämning.

Din mark lutar åt fel håll

Om markytan nära din byggnad lutar åt fel håll kommer kraftig nederbörd att avledas på fel sätt. Markytan ska luta så att vattnet rinner bort från byggnaden, inte mot den.

Dagvattenledningen är överbelastad

Dagvattenledningen är den kommunala ledningen under mark för att ta hand om dagvatten (gäller detaljplanerat område). Ledningen är och ska vara dimensionerad för att klara ett normalt regn, men kan bli överbelastad av kraftig nederbörd såsom skyfall. Det kan i sin tur orsaka vattensamlingar. Vattnet kan då rinna mot garagenedfarter eller andra ytor mot huset.

Mer information om dagvatten och ansvar

Vattenmättad naturmark och överbelastade diken

Under en period av mycket nederbörd kan marken bli mättad, det vill säga att den inte kan suga åt sig mer vatten. En vattenmättad mark och fulla diken innebär att vattnet kan börja rinna mot fastighetens byggnad.

Din fastighet ligger i en lågpunkt eller i ett utströmningsområde

Vid kraftig nederbörd kan grundvattnet stiga. Grundvattnet har så kallade utströmningsområden för grundvattenflöden. Ligger ditt hus i ett sådant område eller är beläget i en lågpunkt kan grundvatten eller dräneringsvatten tränga in via husets grundmur eller källargolv.

Dagvatten är felkopplat och bidrar till överbelastning

Det finns fastigheter som har sitt dagvatten felaktigt kopplade till kommunens spillvattensystem. Det kan orsaka överbelastning på spillvattensystemet vilket i sin tur kan göra att vatten kommer tillbaka in i din fastighet.

Mer information om dagvatten och ansvar

Vattnet från ditt tak släpps i direkt närhet till grundmuren

Grundmuren på din fastighet kan få fuktgenomslag i samband med nederbörd om du avleder vattet så att det hamnar i direkt närhet till grunden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord