Skyfall och översvämning

Skyfall kan orsaka stora samhällsstörningar och skador på bland annat byggnader och odlingsbar mark. Här hittar du information som har med skyfall och översvämning att göra.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord