Avfall och återvinning

Avfall är inte längre bara sopor, utan också en resurs som vi kan ta tillvara. När vi återvinner och lämnar saker till återbruk sparar vi gemensamt på naturens tillgångar.

Flicka och pojke i gröna tröjor gör tummen upp till återvinning

Det är Vafab Miljö kommunalförbund som har hand om hushållsavfall i Heby kommun. Det är hit du vänder dig om du har frågor som rör sophantering, latrinhämtning och köksavfall.

Det är också Vafab Miljö som kör ut kompostpåsar.

Kontakt

VafabMiljö
021-39 35 00
kundservice@vafabmiljo.se

Vid återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar av glas, papper, metall och plast samt tidningar och papper. Stationerna är obemannade och sköts av Vafab Miljö.

Vi har flera återvinningsstationer runt om i kommunen.
Hitta en återvinningstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är kärlen fulla? Är det dåligt städat vid din återvinningsstation? Eller ligger det kvar mycket snö och is? Kontakta då Vafab Miljö med din synpunkt.

Kontakt

Återvinningsstationer - Vafabmiljö (vafabmiljo.se) Länk till annan webbplats.

Vid våra återbruk kan du lämna grovavfall, elavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall. Du kan också lämna saker till återanvändning. Det kan vara mindre möbler, porslin, böcker, prydnadssaker och kläder.

Det är Vafab Miljö kommunalförbund som har hand om Heby kommuns två återbruk som också är återvinningscentraler. Återbruken finns i Heby och i Östervåla.

Om återbruket i Heby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om återbruket i Östervåla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är förbjudet att skräpa ner på platser som allmänheten har tillgång till. Det gäller också för markägare.

Har du hittat en större mängd avfall eller skräp på fel plats? Kontakta bygg- och miljöenheten.

Kontakt

Bygg och miljö, Sala-Heby
0224-74 70 00
byggmiljo@sala.se

Trädgårdsavfall är allt organiskt material som kommer från trädgården. Det kan till exempel vara löv, gräs, fallfrukt, mossa, kvistar, blommor, buskar och andra växtdelar.

Så här gör du med ditt trädgårdsavfall

Du får kompostera på din egen tomt så länge det inte bidrar till en olägenhet för dina grannar. Har du inte möjlighet att kompostera trädgårdsavfall på din egen tomt kan du lämna det gratis på återvinningscentralen.

Heby kommun gör undantag från ny EU-lag om eldningsförbud

Avfallshantering av invasiva arter

Invasiva arter ska inte läggas i komposten. Lägg invasiva arter i väl förslutna plastpåsar. Gärna dubbla påsar för att minska risken för att de fröar av sig eller att växtdelar ramlar ut. Rör det sig om en mindre mängd kan du slänga påsen med avfall i din gröna soptunna på fastigheten. Är det en större mängd kan du köra påsarna till återbruket. Avfallet bränns då upp.

Läs mer om invasiva arter

Släng inte trädgårdsavfallet i naturen

Kom ihåg att du inte får slänga trädgårdsavfall i naturen. Det är förbjudet och ett brott enligt miljöbanken.

Dessutom kan det innebära

  • att invasiva arter sprids och skadar naturen
  • att det bjuder in till dumpning av andra typer av avfall, till exempel glas och plast
  • att friska träd kvävs och dör då rötterna skadas av naturkomposterna
  • att näringen i avfallet läcker ut till närliggande vattendrag, vilket kan leda till övergödning och syrebrist
  • höga kostnader för kommunen som behöver sanera naturkomposten.

 

Heby kommun antog 2020 en avfallsplan vars syfte är att ge en samlad bild av vår nuvarande avfallshantering. I planen beskrivs bland annat mål och åtgärder för att minska mängden farligt avfall och öka återvinningen.

Läs mer om avfallsplanen hos VafabMiljö. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs avfallsplan 2020-2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 april 2024
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås