Kartor och mättjänster

Behöver du en karta, ritning, lägeskontroll eller information om din fastighet? Här hittar du information om vad som gäller och hur vi kan hjälpa dig.

Närbild på karta med två nålar nedsatta

Du behöver någon typ av karta när du till exempel ska ansöka om bygglov. Kartan visar normalt din fastighet och var på fastigheten du ska göra någon åtgärd. Vi hjälper dig att ta fram den karta du behöver. Här kan du läsa om de olika karttyperna och hur du beställer dem.

Frågor om vilken karta du behöver, kontakta byggenheten Sala-Heby.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta består av fastighetsgränser, byggnader, vägar, höjdskillnader med mera och är ett detaljerat kartunderlag. Vi kan leverera kartan i DWG- eller PDF-format. Vi tar då ut en avgift enligt vår taxa. Till taxa

Beställ nybyggnadskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förenklad nybyggnadskarta

En förenklad nybyggnadskarta är ett enklare kartunderlag än nybyggnadskarta och visar som regel fastighetsgränser, befintliga byggnader och vägar. Vi kan leverera kartan i DWG- eller PDF-format. Vi tar då ut en avgift enligt vår taxa. Till taxa

Avstyckningskarta

En avstyckningskarta är den karta som Lantmäteriet upprättade när din fastighet styckades av eller då en fastighetsreglering gjordes. Avstyckningskarta används ibland som underlag till situationsplan då den har bättre precision än en tomtkarta. Den är också det juridiskt bindande dokumentet för fastighetsgränser.

Behöver du en avstyckningskarta kan du beställa en av Lantmäteriet, förutsatt att det finns en avstyckningskarta för din fastighet.

Tomtkarta

Vill du ha en tomtkarta över din fastighet kan du beställa det av Lantmäteriet. Observera att kartan bara kan ses som information då fastigheterna är osäkra i sitt läge och därför är kartan inte juridiskt bindande.

Kontakta Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Heby kommuns primärkarta

Heby kommuns primärkarta är en storskalig karta över kommunens tätbebyggda områden. Vi har upphovsrätt på kartan, och vill du använda kartmaterialet kontaktar du oss så skriver vi ett avtal kring nyttjanderätt. Vi tar ut en avgift för detta. Till taxa

Kontakta vår karttekniker Kristine Järling:
kristine.jarling@heby.se
0224-361 02

Information om din fastighet

Du hittar Sveriges officiella fastighetsregister hos Lantmäteriet. Registret innehåller information om landets fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

I registret kan du hitta svar på bland annat dessa frågor:

  • Vilken beteckning har min fastighet?
  • Vilken/vilka adresser finns kopplade till min fastighet?
  • Vem äger en viss fastighet?
  • Vilka byggnader finns på en viss fastighet?
  • Finns det något servitut på fastigheten?

Fastighetsregistret, Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du vill ändra din fastighet

Vill du ändra en fastighet kan du göra det med hjälp av en lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet. Vid en lantmäteriförrättning kan till exempel fastigheter nybildas och oklara fastighetsgränser klaras ut.

Kontakta Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du beställa en husutstakning eller en lägeskontroll kan du kontakta Sweco som utför kart- och mättjänster på vårt uppdrag.

Kontakt

mbk.heby@sweco.se

Behöver du ritningar på ditt hus? Vi har mikrofilmsbilder i vårt digitala arkiv över gamla bygglovshandlingar. I arkivet finns plan- och fasadritningar, planritningar, situationsplaner och konstruktionshandlingar.

Kontakta Bygg och miljö Sala-Heby så hjälper dem dig.

Kontakt

Bygg och miljö Sala-Heby
0224-74 73 40
byggmiljo@sala.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 mars 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin