DP 382 Industrispår Setra

En ansökan om ny detaljplan inkom från Setra Trävaror AB 2018. Detaljplanen ska bereda plats för spårområde så att ett nytt industrispår kan anläggas längs med befintligt spår.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 mars 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord