Övriga projekt

Här presenterar vi pågående eller nyligen avslutade projekt som vi arbetar med.

Lundaprojektet

Lundaprojektet är ett projekt finansierat av Jordbruksverket. Det löpte fram till april 2022.

Syftet med projektet var att skapa ett fritids- och rekreationsområde i norra kommundelen genom att få idrottsföreningar, kommunen, näringsidkare och även andra intresserade föreningar i Östervåla att samverka om Lundaområdet. Målet med projektet var att föreningarna skulle ha ett gemensamt kansli med vaktmästarpool och en samordnad marknadsföring för området.

Vid frågor om projektet, kontakta biträdande kultur- och fritidschef Stina Röjerås: stina.rojeras@heby.se

Logotyp EU
Leader

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 oktober 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord