Pågående projekt

Här kan du se vilka intressanta bygg- och utvecklingsprojekt som är på gång runt om i Heby kommun.

Byggprojekt

Vittinge nya förskola och skola

I mars 2024 ska den nya förskolan och skolan stå klar i Vittinge. Den kommer att byggas strax norr om det nybyggda villaområdet Ösbylund, i Midgårdsgatans förlängning. När allt är klart kommer den att ha plats för 100 elever och 72 förskolebarn.

Läs mer om nya förskolan och skolan i Vittinge

Nytt vård- och omsorgsboende i Heby

Heby kommuns nya vård- och omsorgsboende Lövsta invigdes i början av 2023.

Läs mer om nya vård- och omsorgsboendet Lövstavägen i Heby

 

Utvecklingsprojekt

LONA inventering av lekmiljöer

Kommunen har i år påbörjat arbetet med ett LONA-projekt där vi kommer inventera naturliga lekmiljöer i våra sex tätorter. Projektet sträcker sig över tre år, 2023-2025.

Läs mer om LONA inventering av lekmiljöer

LONA inventering träd

Kommunen har i år påbörjat arbetet med ett LONA-projekt där vi kommer inventera kommunala träd och alléer i tätorterna. Projektet sträcker sig över tre år, 2023-2025.

Läs mer om LONA inventering av träd

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 november 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord