Dp 359 Kronan

Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostäder. Planen är vilande i väntan på utredningar om markföroreningarna i området.

Detaljplanen var på samråd 2017-01-30 – 2017-02-22 samt på granskning 2017-05-23 – 2017-06-09.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 mars 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord