DP 354 Ridhusområdet i Julmyra

Ny detaljplan för Julmyra

Julmyra Horse Center har ansökt om att upprätta en ny detaljplan för hela det område som är planlagt för gård-på-gården bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen. Detaljplanen syftar till att underlätta exploatering av området genom att möjliggöra för flera olika typer av markanvändning och för tätare bebyggelse.

Detaljplanen fick planuppdrag 2015 men har varit vilande en längre tid då planintressenten inte kommit in med det underlag som efterfrågats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 augusti 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord