DPä Sotarevägen 1

Kommunstyrelsen (Ks § 238) beslutade 2023-11-08 att godkänna planuppdrag DPä 414, för ändring av gällande detaljplan DP 240 från år 1991.

Syfte med planändring

Ansökan för ändring av detaljplan syftar till att möjliggöra en lämpligare infart till fastighet Sör Starfors 3:12.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2023
Sidan publicerad av:
Jessika Torneport