DP 412 Lilla Ramsjö etapp III

Morgongåva bostäder AB har ansökt om att upprätta en ny detaljplan för delar av fastigheten Lilla Ramsjö 2:52. Detta kompletterar bebyggelsen som möjliggörs av detaljplanen Lilla Ramsjö etapp I samt det pågående planarbetet för etapp II. Det nu aktuella förslaget motsvarar etapp III. De tre etapperna ska utvecklas som en helhet.

Syftet med planen

Syftet följer den viljeriktning som presenteras för området i den fördjupade översiktsplanen där området är utpekat för bostäder. Planområdet omfattar även ett område med välbevarade fornlämningar. Planen syftar därmed också till att bevara dessa och göra fornlämningsområden mer tillgängligt för allmänheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2024
Sidan publicerad av:
Hanna Löfstrand