Anhörigstöd

Du som anhörig är en viktig del i att ge hjälp till din närstående. Ibland kan det kännas tufft att orka. Här hittar du information om hur du som anhörig kan få stöd.

Äldre kvinna med sin vuxna dotter

Du som anhörig är en viktig resurs för att ge din närstående en så god livskvalitet som möjligt. Du är också en viktig samarbetspartner till vad samhället erbjuder inom vård och omsorg.

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan också skapa känslor av oro och trötthet. Du som hjälper och stödjer din maka, make, förälder, barn, vän eller granne kan själv behöva stöd ibland.

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet är en stödinsats som riktar sig till dig som anhörig som vårdar din närstående i hemmet. Det innebär att omsorgspersonal avlöser dig i omvårdnadsarbetet vid enstaka tillfällen eller vid återkommande tider. Vid avlösning har du möjlighet att återhämta dig, uträtta ärenden eller umgås med en vän. Behöver du som anhörig egen tid i hemmet kan omsorgspersonalen också ta en promenad i närområdet med din närstående. Insatsen är avgiftsfri de första 12 timmarna.

Anhöriggrupper

Du som har en äldre närstående är varmt välkommen att anmäla dig till någon av våra anhöriggrupper. Här får du möjlighet att träffa andra i liknande situationer och ni får chans att utbyta tankar och erfarenheter.

Mer information och anmälan: 0224-363 67 om du bor i norra kommundelen och 0224-362 27 om du bor i södra kommundelen.

Dagvård

Personer med demenssjukdom har möjlighet att ansöka om dagvård. Där finns möjlighet till social gemenskap och en meningsfull sysselsättning samtidigt som du som anhörig får avlastning.

Trygghetsplats

Om du som anhörig råkar ut för något akut och inte kan ta hand om
din närstående erbjuder vi trygghetsplatser för den du stödjer. Plats
erbjuds på jourtid av kommunens sjuksköterska.
Ring: 070-326 64 56

Tillfällig vistelse på korttidsboende

När du som anhörig har behov av en längre tids vila kan ni söka tillfällig vistelse på korttidsboende eller växelvård för den som vårdas.

Övrigt stöd

Ni kan också ansöka om hemtjänst, färdtjänst och trygghetslarm.
Inom ramen för hemtjänst finns också ledsagning som innebär att att en person följer med när din närstående när personen ska göra något utanför hemmet.

Om det inte fungerar i det egna hemmet längre kan den som är sjuk ansöka om särskilt boende eller om personen är äldre en plats på vård- och omsorgsboende.

Du som är anhörig till någon med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning kan vända dig till boendestödjare Mattias Johansson för stöd och rådgivning.

Kontakta oss

mattias.johansson@heby.se
0702-04 26 36

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord