Anhörigstöd

Du som anhörig är en viktig del i att ge hjälp till din närstående. Ibland kan det kännas tufft att orka. Här hittar du information om hur du som anhörig kan få stöd.

Äldre kvinna med sin vuxna dotter

Anhörigstöd – du som vårdar och hjälper

Du som anhörig är en viktig resurs för att ge din närstående en så god livskvalitet som möjligt. Du är också en viktig samarbetspartner till vad samhället erbjuder inom vård och omsorg.

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan också skapa känslor av oro och trötthet. Du som hjälper och stödjer din maka, make, förälder, barn, vän eller granne kan själv behöva stöd ibland.

Samtalsstöd

Vi erbjuder samtalsstöd för att du ska få tillfälle att diskutera din situation med någon utomstående. Det kan vara viktigt att du som anhörig får prata om din situation i ett tidigt skede.

Anhörig till någon med beroende

Du som är anhörig till någon som har ett beroende kan vända dig till vårt beroendeteam för stöd och råd kring missbruk, riskbruk och beroende. Det är kostnadsfritt att vända sig till oss och vi har tystnadsplikt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord