Familjerådgivning och familjerätt

Familjerådgivningen och familjerätten hjälper dig som exempelvis behöver stöd i vårdnad- och umgängesfrågor, men också i hur ni kan arbeta på er relation.

Samkönat par kramas och tittar på varandra

Familjerådgivningen

Du kan ensam eller tillsammans med din särbo, sambo eller maka/make vända dig till familjerådgivningen om ni upplever problem i er relation. Du får vara anonym och samtalen är kostnadsfria.

Familjerådgivning kan hjälpa dig/er som

 • vill få hjälp att lösa problem i familjen eller i parförhållandet.
 • vill rädda ert äktenskap.
 • vill kunna samarbeta bättre, även om ni tänker gå skilda vägar.
 • redan är separerade men vill kunna samtala om barnen.

Familjerätten

Du kan vända dig till familjerätten för råd och hjälp när det gäller adoption och frågor om vårdnad, boende och umgänge. Du kan få råd och upplysningar på telefon eller vid tidsbeställda besök.

 • Bekräftelse av faderskap
  Faderskapet måste fastställas genom faderskapsbekräftelse när ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra.
 • Samarbetssamtal
  Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om hur det ska se ut kring barnen efter en separation. Då kan man komma till samtal hos oss på familjerätten. Samtalen är kostnadsfria och dokumenteras inte i socialregistret.
 • Skriva avtal
  Föräldrar som är överens kan få hjälp med att skriva ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.
 • Adoption
  Vi kan berätta om vad som gäller om du vill adoptera.
 • Utredningar – Vårdnad, boende och umgänge
  Är ni föräldrar inte överens om vårdnad, boende och umgänge och har vänt er till domstol kan domstolen ge familjerätten i uppdrag att genomföra samarbetssamtal tillsammans med er. Syftet med samtalen att ni ska komma överens. Ni får då en kallelse till familjerätten. Samtalen dokumenteras i socialregistret.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 mars 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås