Adoption och föräldraskap

Familjerätten hjälper dig med frågor om föräldraskap och adoption.

Flicka med sin pappa i en park på våren

Bekräftelse av föräldraskap

Är föräldrarna inte gifta när barnet föds behöver föräldraskap bekräftas i en formell handling. Barnets juridiska rättigheter börjar gälla först när bekräftelsen av föräldraskapet är undertecknat. Det gäller sådant som arvsrätt eller rätt till den andra förälderns efternamn.

Bekräfta föräldraskap digitalt via Skatteverket

Använd skatteverkets digitala tjänst för att bekräfta föräldraskap och/eller anmäla gemensam vårdnad (gäller dig som är över 18 år och folkbokförd i Sverige).

Bekräfta föräldraskap hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boka tid hos familjerätten om ni behöver hjälp

Du som inte har har fyllt 18 år eller inte är folkbokförd i Sverige kan kontakta Familjerätten för att få hjälp. Kontakta oss också om ni är osäkra på föräldraskapet eller vem som är far till barnet.

Adoption

När du ansöker om att få adoptera gör vi på Familjerätten en så kallad medgivandeutredning om din lämplighet att få adoptera. Socialtjänsten behöver också pröva om vissa förutsättningar för adoption är uppfyllda.

Det här gäller för dig som inte adopterat tidigare.

  • Du ska gå en lagstadgad föräldrautbildning för adoption.
  • Du ska vara minst 25 år.
  • Du kan vara ensamstående, gift eller ingått partnerskap.

Socialstyrelsen rekommenderar dessutom att du inte är äldre än 42 år när du ansöker om att få adoptera. Det kan dock finnas förutsättningar som gör att avsteg går bra. Till exempel om adoptionen gäller ett biologiskt syskon till ett barn som du redan adopterat.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord