Socialt stöd och missbruk

Du kan vända dig till oss på kommunen om du har problem med alkohol, narkotika, spel om pengar eller känner någon som har det. Vi erbjuder dig stöd och behandling om du vill ha hjälp.

Vallmoblomma framför prästkragar på solig äng

Få stöd och behandling

För dig som behöver råd, stöd och behandling finns vårt Beroendeteam. Vi finns för dig eller någon i din närhet som har funderingar kring, eller känner oro för, ditt användande av alkohol, droger, läkemedel eller intensivt bruk av hasardspel. Vi vänder oss även till anhöriga, vänner, arbetsgivare och andra som påverkas av någons riskbruk eller skadliga bruk.

Vi erbjuder dig

 • Motivationssamtal
 • 12-stegsprogrammet
 • KBT-grundande behandling
 • Haschavvänjningsprogrammet
 • Spelberoendebehandling
 • Återfallsprevention
 • Gruppbehandling
 • Individuella behandlingssamtal
 • Inledande samtal för råd och stöd kring eventuell problematik
 • Anhörigstöd / Samtal kring medberoende
  (Råd och Stöd samt anhörigstöd är utan beslut från myndighet)

Allt sker under sekretess och tystnadsplikt.

Kontakt

Beroendeteamet: 0224-360 25, beroendeteamet@heby.se
Vuxenenheten, mottagningen: 0224-363 64

Om du har en anställning

Du som har en anställning ska i första hand vända dig till din arbetsgivare. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för dig och ska se till att du får den vård och behandling du behöver.

Om du är utan bostad

Du som är utan bostad kan kontakta oss på socialtjänsten för att få råd och stöd. Kontakta individ- och familjeomsorgens vuxenenhet: 0224-363 64

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 november 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås