Hemtjänst

Du kan ansöka om hemtjänst om du är äldre och behöver hjälp för att klara ditt vardagliga liv.

Äldre kvinna vid ett fönsterbord pratar i telefon

Du kan få hjälp med att till exempel städa, tvätta, handla eller sköta din personliga omvårdnad. Hemtjänstens insatser kan alltså omfatta både omvårdnad och serviceinsatser i din bostad. Hur mycket hjälp du kan få beror på vilka behov du har. Du kan få hjälp av hemtjänsten dygnet runt.

Personlig omvårdnad innebär till exempel hjälp med att klä på sig,
laga mat, äta eller dricka, sköta sin hygien eller att få tillsyn. I samband med att hjälpen startar planerar du den tillsammans med din tilldelade fasta omsorgskontakt. Ni skriver då en så kallad genomförandeplan tillsammans.

Ibland kan du behöva se över möbleringen i ditt hem för att hemtjänsten ska kunna hjälpa dig på ett tryggt och säkert sätt. Du kan prata med din fasta omsorgskontakt för att få hjälp att hitta en bra lösning för både dig och omsorgspersonalen.

Insatser som också kategoriseras som personlig omvårdnad är ledsagning, medföljare och social samvaro.

Ledsagning

Ledsagning innebär att någon följer med dig från en plats till en
annan. Genom ledsagning kan du till exempel delta i samhällslivet
och fritidsaktiviteter. Ledsagning kan också användas som stöd vid
inköp, post- och bankärenden eller till sjukhusbesök.

Medföljare

En medföljare innebär att en person dels följer dig till olika aktiviteter och ärenden, dels är med under tiden de pågår. Det kan till exempel handla om ett läkarbesök där din medföljare hör vad som sägs och sedan hjälper dig att komma ihåg eller förmedla det vidare till andra som behöver få informationen.

Social samvaro

Du kan få social samvaro beviljat om du inte har ett socialt nätverk
eller har dina anhöriga långt borta. Social samvaro är ett sätt att
bryta isolering och få möjlighet till social aktivitet i hemmet eller utomhus. Det kan handla om en promenad, en pratstund eller något liknande.

Serviceinsatser innebär hjälp med att handla, städa eller tvätta.

Städning

Städning innebär att vi kommer hem till dig och städar i din
bostad.

I städning ingår att vi

  • dammtorkar fria ytor
  • dammsuger och torkar golv
  • tar ut mindre mattor
  • gör rent i kök, toalett och badrum
  • bäddar rent i sängen

Du behöver själv se till att det finns rengöringsmedel och städtillbehör såsom dammsugare och golvmopp. Någon gång per år kan du välja att byta bort din städning mot att få hjälp att putsa fönster. Prata med hemtjänsten om detta i god tid så planerar vi in det.

Inköp

Inköp innebär att vi åker till mataffären och handlar en gång i veckan. Du kan också få hjälp att göra en inköpslista. Hemtjänsten hanterar inte kontanter. Därför är det viktigt att du har ett bankkort eller annat betalkort som är laddat med en viss summa pengar. På så sätt gör vi det säkert för dig och våra medarbetare när vi hanterar dina pengar.

Tvätt

Tvätt innebär att vi hämtar smutsig tvätt hos dig som vi sedan
tvättar i hemtjänstens lokaler. Vi lämnar sedan din rena tvätt hos
dig. Beroende på vilken slags hjälp med tvätt du behöver kan du
själv tvätta i din bostad och få hjälp att exempelvis hänga eller vika
tvätten. Behöver du tvätta oftare på grund av exempelvis inkontinens kan hemtjänsten tvätta regelbundet i ditt hem.

Ansök om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst hos vår biståndsenhet. Du kan ringa och göra en muntlig ansökan. Du kan också använda vår ansökningsblankett så tar vi kontakt när din ansökan kommit till oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 december 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord