Kostnader för äldreomsorg

Här hittar du information om kostnader för äldreomsorg, hjälpmedel och olika saker du behöver tänka på.

Vad kostar olika insatser?

Våra avgifter för äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagen och är baserade på det så kallade prisbasbeloppet. Regeringen fastställer och justerar prisbasbeloppet varje år.

Du betalar så mycket du har utrymme till

Du betalar så mycket du har utrymme till. Det gör du för att alla oavsett inkomst ska ha möjlighet att få hjälp. Det kallas att du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme. Men du betalar aldrig mer än den maxtaxa som gäller.

Maxtaxa

Maxtaxa betyder att det finns ett tak på hur mycket du kan betala. I dag är maxtaxan 2 359 kronor (2023). Kostnader för mat, hyra och förbrukningsmaterial tillkommer.

Vi räknar ut ditt avgiftsutrymme

Vi behöver uppgifter av dig för att vi ska kunna räkna ut hur stort avgiftsutrymme du har. Därför skickar vi ut en blankett i samband med att du får ett beslut om insatser. I blanketten fyller du i uppgifter om inkomst och boendekostnad. Skicka in uppgifterna inom två veckor.

Skicka med underlag som styrker dina uppgifter. Till exempel:

  • Kontoutdrag
  • Hyresfaktura

Vad kostar hemtjänst?

Kostnader för hemtjänst från 2023

Typ av insats

Kostnad

Service/omvårdnad

340/280 kronor/timme

Ledsagarservice

280 kronor/timme

Avlösarservice

1-12 timmar gratis, därefter 280 kronor/timme


Vad kostar andra insatser när jag bor hemma?

Kostnader för andra insatser i hemmet från 2023

Typ av insats

Kostnad

Dagvård demens

190 kronor/dag

Korttidsplats – växelvård

250 kronor/dygn

Trygghetslarm

305 kronor/månad

Installation av trygghetslarm

430 kronor/gång

Hemsjukvård

350 kronor/månad


Vad kostar det att bo på äldreboende?

Du betalar för omsorg, måltider, hyra och förbrukningsmaterial.

Kostnad för äldreboende från 2023

Område

Kostnad

Omvårdnad (maxtaxa)

2359 kronor

Mat

4185 kronor/månad

Hyra

Enligt ditt hyreskontrakt

Förbrukningsmaterial

210 kronor/månad


Reser du bort eller får hjälp på annat sätt kan du få reducering av hemtjänst- eller omvårdnadsavgiften. Då är det viktigt att du meddelar förändringen minst en vecka i förväg.

Bor du på särskilt boende?

Vi reducerar din avgift om du har varit bortrest eller vistats på sjukhus mer än tre dagar. Från den fjärde dagen reducerar vi då avgiften. Reduceringen sker på nästa faktura. Du betalar hyran som vanligt.

Lån

Vi lånar ut hjälpmedel både för långvariga och kortvariga behov. Du betalar då en avgift för lånet.

Avgifterna är engångkostnader om det inte står någonting annat.

När du behöver låna en längre tid

Avgifter för lån av hjälpmedel för långvariga behov (gäller från 2023)

Typ av hjälpmedel

Avgift

Rollator nr.1

215 kronor

Rollator nr.2

330 kronor

Gåbord nr.1

330 kronor

Gåbord nr.2

330 kronor

Manuell rullstol nr.1

435 kronor

Manuell rullstol nr.2

435 kronor

Elrullstol (månadsavgift)

130 kronor/månad

Drivaggregat till manuell rullstol (månadsavgift)

130 kronor

När du behöver låna en kortare tid

Avgifter för lån av hjälpmedel för kortvariga behov (gäller från 2023)

Typ av hjälpmedel

Avgift

Manuell rullstol, gåbord, rullator, ramp med mera

125 kronor/påbörjad vecka

Vårdarsäng och mobil
lift

125 kronor/påbörjad vecka

Avgifter för tjänster/insatser

Tjänst

Avgift

Hämtning av ej återlämnat hjälpmedel

400 kronor

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 januari 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås