Kostnader för äldreomsorg

Här hittar du information om kostnader för äldreomsorg, hjälpmedel och olika saker du behöver tänka på.

Vad kostar olika insatser?

Våra avgifter för äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagen och är baserade på det så kallade prisbasbeloppet. Regeringen fastställer och justerar prisbasbeloppet varje år.

Du betalar så mycket du har utrymme till

Du betalar så mycket du har utrymme till. Det gör du för att alla oavsett inkomst ska ha möjlighet att få hjälp. Det kallas att du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme. Men du betalar aldrig mer än den maxtaxa som gäller.

Maxtaxa

Maxtaxa betyder att det finns ett tak på hur mycket du kan betala. I dag är maxtaxan 2 170 kronor (2022). Kostnader för mat, hyra och förbrukningsmaterial tillkommer.

Vi räknar ut ditt avgiftsutrymme

Vi behöver uppgifter av dig för att vi ska kunna räkna ut hur stort avgiftsutrymme du har. Därför skickar vi ut en blankett i samband med att du får ett beslut om insatser. I blanketten fyller du i uppgifter om inkomst och boendekostnad. Skicka in uppgifterna inom två veckor.

Skicka med underlag som styrker dina uppgifter. Till exempel:

  • Kontoutdrag
  • Hyresfaktura

Vad kostar hemtjänst?

Kostnader för hemtjänst från 2022

Typ av insats

Kostnad

Service/omvårdnad

330/270 kronor/timme

Ledsagarservice

270 kronor/timme

Avlösarservice

1-12 timmar gratis, därefter 270 kronor/timme


Vad kostar andra insatser när jag bor hemma?

Kostnader för andra insatser i hemmet från 2022

Typ av insats

Kostnad

Dagvård demens

185 kronor/dag

Korttidsplats – växelvård

240 kronor/dygn

Trygghetslarm

295 kronor/månad

Installation av trygghetslarm

415 kronor/gång

Hemsjukvård

340 kronor/månad


Vad kostar det att bo på äldreboende?

Du betalar för omsorg, måltider, hyra och förbrukningsmaterial.

Kostnad för äldreboende från 2022

Område

Kostnad

Omvårdnad (maxtaxa)

2170 kronor

Mat

4185 kronor/månad

Hyra

Enligt ditt hyreskontrakt

Förbrukningsmaterial

205 kronor/månad


Reser du bort eller får hjälp på annat sätt kan du få reducering av hemtjänst- eller omvårdnadsavgiften. Då är det viktigt att du meddelar förändringen minst en vecka i förväg.

Bor du på särskilt boende?

Vi reducerar din avgift om du har varit bortrest eller vistats på sjukhus mer än tre dagar. Från den fjärde dagen reducerar vi då avgiften. Reduceringen sker på nästa faktura. Du betalar hyran som vanligt.

Lån

Vi lånar ut hjälpmedel både för långvariga och kortvariga behov. Du betalar då en avgift för lånet.

Avgifterna är engångkostnader om det inte står någonting annat.

När du behöver låna en längre tid

Avgifter för lån av hjälpmedel för långvariga behov (gäller från 2022)

Typ av hjälpmedel

Avgift

Rollator nr.1

210 kronor

Rollator nr.2

320 kronor

Gåbord nr.1

320 kronor

Gåbord nr.2

320 kronor

Manuell rullstol nr.1

420 kronor

Manuell rullstol nr.2

420 kronor

Elrullstol (månadsavgift)

125 kronor/månad

Drivaggregat till manuell rullstol (månadsavgift)

125 kronor

När du behöver låna en kortare tid

Avgifter för lån av hjälpmedel för kortvariga behov (gäller från 2022)

Typ av hjälpmedel

Avgift

Manuell rullstol, gåbord, rullator, ramp med mera

120 kronor/påbörjad vecka

Vårdarsäng och mobil
lift

120 kronor/påbörjad vecka

Avgifter för tjänster/insatser

Tjänst

Avgift

Hämtning av ej återlämnat hjälpmedel

400 kronor

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 september 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord