Stöd i trafiken

Du kan ansöka om färdtjänst om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör det mycket svårt för dig att åka med den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning.

Äldre dam på väg in i färdtjänst

Beställ färdtjänstresa

Du beställer resa hos Västupplands taxi.

Ansöka om färdtjänst

Du ansöker om färdtjänst genom att skicka in vår ansökningsblankett. Du ska komplettera ansökan med ett utlåtande från din läkare som styrker din funktionsnedsättning.

Ansökan om färdtjänst Pdf, 700 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi behandlar din ansökan när den har kommit till oss. Då gör vi ibland ett hembesök för att få mer information om dig och dina behov.

Vi skickar hem ett beslutsmeddelande till dig.

Du kan ansöka om färdtjänst med ledsagare om du inte kan resa med färdtjänst ensam. Ledsagaren stöttar och tar hand om dig under själva färdtjänstresan.

Du som inte har en ledsagare kan ta med dig en person som medresenär.

Vår färdtjänst gäller inom Heby kommun och ger normalt rätt till 30 enkelresor per månad. Du har också möjlighet att åka till Uppsala, Enköping, Sala och Tierp med ytterligare 24 enkelresor per år.

  • Resor inom kommunen: 75 procents tillägg på Upplands lokaltrafiks (UL) kontanttaxa.
  • Resor utanför kommunen: 75 procents tillägg på UL:s kontanttaxa. Plus ett miltillägg på 20 kronor för varje påbörjad mil.
  • Arbetsresor: Samma som UL:s kostnad för månadskort.

Du behöver ansöka om riksfärdtjänst om du vill åka till andra orter än de som du kan nå med den vanliga färdtjänsten. För att vi ska bevilja din resa behöver ändamålet vara rekreation, fritidsverksamhet eller en annan enskild angelägenhet.

Du behöver ansöka vid varje enskild resa. Du ska skicka in ansökan om riksfärdtjänst senast tre veckor innan resan. Inför jul- och nyårshelgen ska du ansöka senast fem veckor innan resan.

Du kan ansöka om att få en ledsagare under resan. Ledsagaren stöttar och tar hand om dig under själva färdtjänstresan.

Du ansöker via vår blankett.

Ansök om riksfärdtjänst Pdf, 687.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan ansöka om arbetsresor till och från ditt arbete eller studier. Du ansöker genom att ta kontakt med biståndsenheten.

0224-361 67
bistandsenheten@heby.se

Du kan ansöka om parkeringstillstånd om du har en långvarig funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att ta dig fram längre sträckor. Tillståndet gör det möjligt att parkera på platser som är mer tillgängliga.

Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas av dig.

Ansök via vår blankett

Ansökan om parkeringstillstånd Pdf, 60.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bifoga ett läkarintyg och ett nytaget foto i passformat till din ansökan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås