Korttidsboende

Du kan ansöka om så kallad korttidsvård om du tillfälligt inte kan bo hemma. Korttidsboende kan vara aktuellt om du till exempel behöver rehabilitering eller avlastning.

Ung kvinnlig sjuksköterska kontrollerar hjärtat på medelålders kvinna

Vi har en så kallad korttidsenhet som ligger i Heby. Här finns personal tillgänglig dygnet runt.

Växelvård

Du kan ansöka om så kallad växelvård när du behöver mycket omvårdnad under en längre period, och vården bara delvis kan ges i ditt hem. Då får du växelvis vård hemmet och växelvis på vår korttidsenhet.

Värdighetsgaranti

Vi har så kallad värdighetsgaranti på vår korttidsenhet. Det innebär att du under organiserade former kan säga vad du tycker om din vardag. Vår strävan är att alla som bor på vår korttidsenhet ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Ansök om plats på korttidsboende

Du ansöker om en plats på ett boende hos vår biståndsenhet. Du kan ringa och göra en muntlig ansökan. Du kan också använda vår ansökningsblankett så tar vi kontakt när din ansökan kommit till oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord