Energi-och miljöarbete

Det övergripande målet inom svensk miljöpolitik är att lämna över ett samhälle till nästa generation där de största miljö- och hälsoproblemen är lösta. Vi är en del i det arbetet.

Mycket av det vi gör inom energi- och miljöområdet hänger ihop med Sveriges miljömål. Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Vi arbetar också med Agenda 2030 som är FNs globala hållbarhetsmål. Här är det flera mål som handlar om hållbar utveckling inom miljöområdet.

Vårt arbete med hållbar utveckling

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord