En hållbar utveckling

Heby kommun arbetar för en hållbar utveckling. Vi står bakom det som världens stats- och regeringschefer kallar Agenda 2030.

Färggranna rutor som presenterar Agenda 2030s globala mål

Vi är med och arbetar för att bekämpa fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa trygga samhällen. Det här är ett arbete som kräver engagemang på alla nivåer i samhället. Heby kommun är med och bidrar.

På olika sätt arbetar vi för att

  • ge människor förutsättningar för ett gott liv genom att bland annat främja deras hälsa, trygghet och utbildning.
  • ge kommande generationer möjlighet att leva i en ren och giftfri miljö med ren luft och rent vatten.
  • ha en ekonomisk tillväxt utan negativa konsekvenser.

Hållbara mål som styr

Vi strävar efter att nå vår övergripande vision på ett långsiktigt hållbart sätt. Därför har våra politiker satt inriktningar och mål där hållbarheten finns med.

Det betyder i praktiken att våra verksamheter jobbar utifrån hållbara mål. Alla aktiviteter som våra medarbetare gör är nämligen kopplade till de politiska målen och inriktningarna.

I samverkan med varandra för ett hållbart samhälle

I Heby kommun har vi flera olika samverkansgrupper där våra medarbetare på olika sätt samverkar över förvaltningsgränserna. Det handlar om skolan, socialtjänsten och kultur och fritid.

Vi samverkar också med externa aktörer som vårdcentraler, andra delar av region Uppsala, ideella organisationer och polisen.

Medborgarlöften

Heby kommun och polisen avger tillsammans så kallade medborgarlöften sedan ett antal år tillbaka. Varje år skriver kommunen och polisen på ett nytt medborgarlöfte. Löftena handlar om hur vi som kommun tillsammans med polisen ska arbeta för att öka tryggheten för våra medborgare och minska brottsligheten.

Läs om medborgarlöfte 2024

Nulägesanalys

I vår nulägesanalys beskriver vi hur Heby kommun står sig just nu i förhållande till Agenda 2030s hållbarhetsmål.

Nulägesanalys 2024 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin