DP 393 Forsbo 1:60 och del av Forsbo 1:76, Harbo

DP 393 Forsbo 1:60 och del av Forsbo 1:76, Harbo tätort

Pilab har ansökt om att planlägga del av fastigheten Forsbo 1:76 i Harbo tätort. Under beredningen av ärendet har även fastigheten Forsbo 1:60 tagits med i planuppdraget eftersom denna fastighet annars skulle komma att utgöra en ensam icke planlagd fastighet i Harbo tätorts planmosaik.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet undersöka möjligheten att etablera bostäder i form av lägre flerbostadshus i två våningar samt villor och/eller parhus. Avseende Forsbo 1:60 så regleras byggrätten.

Detaljplanen var på samråd 2021-05-21 – 2021-06-18.

Detaljplanen är vilande på planintressentens begäran. Planarbetet återupptas eventuellt efter valet 2022.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 mars 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord