DP 376 Kv. Tegelmästaren Heby

Planintressenten Hebygårdar AB vill ta fram en detaljplan som ska möjliggöra ett nytt flerbostadshus på fastigheten Tegelmästaren 1. Även möjligheterna för utveckling av utemiljöer samt komplementbyggnader och parkering ska även utredas på fastigheterna.

Planarbetet är vilande i väntan på en utredning om kommunen kan ta över väghållarskapet för Stationsvägen.

Detaljplanen var på samråd 2020-09-11 – 2020-10-09.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 mars 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord