Skötsel av gator och vägar

Här kan du läsa om vad som gäller kring snöröjning och annan skötsel av våra gator och vägar.

Sopmaskin sopar gatan

Felanmälan statliga vägar

Vill du göra en felanmälan kring någon av de statliga vägarna? Kontakta Trafikverket direkt: 0771-921 921

Snöröjning och sandning

Här har vi samlat vanliga frågor och svar när det gäller snöröjning och sandning på våra kommunala gator och vägar.

Vi snöröjer och bekämpar halka på våra kommunala vägar. Vi börjar röja undan snö när snödjupet är sju centimeter.

Vi kallar ut snöröjarna beroende på väder och andra faktorer. Det betyder att de kan komma vilken tid på dygnet som helst. Ibland händer det att de kommer efter att du har hunnit ploga din infart eller skottat framför din brevlåda.

Snöröjarna har begränsad tid och därför kan de inte ta hänsyn till om de lägger upp nya snösträngar framför brevlådor, uppfarter och annat.

Vi strävar dock efter att lägga så lite snö som möjligt framför din uppfart.

När det har kommit cirka femton centimeter snö blir nästan alla utrymmen för snö fulla. Då kan snövallarna inte tryckas ihop mer eftersom de blir alldeles för stora och snön riskerar att falla ut på gång- eller körbanan igen. Då lägger vi istället snön i högar där den inte är i vägen.

Vi bedömer från fall till fall om vi behöver sanda. Det betyder att vi inte alltid sandar efter att vi har plogat.

När vi behöver sanda så kommer vi efter att vi är färdiga med snöröjningen på hela orten. Det betyder att det först kan plogas utanför dig men att du sedan får vänta några timmar innan vi kommer och sandar.

Nej. Du som fastighetsägare har själv ansvar för att forsla bort och ta hand om den snö som faller på din tomt.

Tänk på att hålla vägar framkomliga för de som plogar.

Beskär trädgrenar som hänger ut över gång- och körbanor.

Fri höjd ska vara minst

  • 2,5 meter över gångbanor
  • 4,6 meter över körbanor

Vårstädning och sopning

Vi sopar gator, gång- och cykelvägar en gång om året i samband med att vi tar upp sand under våren. Om det finns behov händer det att vi sopar fler gånger per år.

Vi börjar med att grovsopa ett område. Då tar vi bort det mesta av gruset och sopar rent runt murar och på gräset i anslutning till gatan. Därefter kan det ta några dagar innan sopmaskinen åker runt och sopar rent det sista.

Parkera på din egen uppfart

Tänk på att parkera din bil och andra fordon på din egen uppfart. På så sätt hjälper du sopmaskinen att komma åt överallt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 april 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord