Träd och häckar i gatumiljö

Det är viktigt att du som fastighetsägare håller dina buskar och annan växtlighet i vårdat skick. På så sätt begränsar vi risken för olycksfall och störningar i framkomligheten.

Staket med övervuxna buskar

Om du lämnar dina växter i ovårdat skick gör vi de arbetsinsatser som behövs för att minska risken för olyckor. Vi debiterar dig då kostnaden för arbetet.

Vad du behöver tänka på

  • Din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut i gatan vilket ökar risken för trafikolyckor.
  • Vid utfart mot gata ska dina växter inte vara högre än 80 centimeter. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.
  • Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska dina växter inte vara högre än 80 centimeter i hörnet av tomten. Det gäller minst tio meter ut åt båda hållen från hörnet.
  • Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska det finnas fri höjd för trafikanterna. Över cykelbana och gångbana gäller minst 3,5 meter. Över körbana gäller minst 4,5 meter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord