Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en egen skolform i årskurs 1-9 för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte bedöms ha förutsättningar att klara grundskolans betygskriterier.

Pedagog och elev sitter vid bord och arbetar

Vilka går i den anpassade grundskolan?

I anpassade grundskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna uppfylla grundskolans kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier.

Här kan också elever gå som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kriterier.

Vi tar emot elever från hela kommunen från årskurs ett till nio.

Hitta hit

Vår skola ligger i Heby skola, centralt i Heby samhälle. Vi finns på Skolgatan 7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., i samma lokaler som Heby skola. Välkommen till vår fina skola.

Information till dig som vårdnadshavare

Vi kommunicerar via läroplattformen Unikum. Här får du information om sådant som schema, undervisning och måluppfyllelse.

Till Unikum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anpassad grundskola

0224-362 81

I anpassade grundskolan läser eleverna ämnen och ämnesområden. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassade grundskolans ämnen, kan eleven i stället läsa ämnesområden. Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Skolans rektor kan också bestämma att en elev ska läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner om lärarna bedömer att eleven skulle klara det.

Vi har fritidsverksamhet för barn under tolv år och fritidsklubb för ungdomar från tolv år och uppåt. Vi bedriver verksamheten i samma lokaler som anpassad grundskola. Fritidshemmet och fritidsklubben är öppna i anslutning till skoldagen och under lov.

Du är välkommen att kontakta elevhälsan om du behöver stöd och hjälp. Är du osäker vem du ska kontakta? Du kan alltid börja med att fråga din lärare som kan hjälpa dig att komma till rätt person.

Josefin Sköld
Skolkurator
0224-360 73

Mari Storm
Skolsköterska
0224-361 82

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord