Elevhälsa

På elevhälsan arbetar vi förebyggande och hälsofrämjande. Vi stöttar våra elever och arbetar för att de ska kunna lära och utvecklas utan hinder.

Teckning av ett bi med texten bee happy

Vi har en central elevhälsa och en lokal elevhälsa i Heby kommun. Funktionerna samarbetar och samverkar utifrån elevernas och skolornas behov.

Central elevhälsa

På vår centrala elevhälsa arbetar enhetschef, samordnande specialpedagog och psykologer.

Psykologer

Christoffer Lagerstrand
Leg. Psykolog
0224-362 98
christoffer.lagerstrand@heby.se

Disa Berg
Leg.Psykolog
0224-360 89
disa.berg@heby.se

Samordnande specialpedagog

Anna-Lena Karlsson
0224-360 90
anna-lena.karlsson@heby.se


Lokal elevhälsa - elevhälsoteam på alla skolor

På våra skolor har vi elevhälsoteam. I teamen finns kurator, skolsköterska, specialpedagog och socialpedagog. Skolläkare bokas in med jämna mellanrum.

Vill du komma i kontakt med elevhälsan på din skola? Du hittar kontaktuppgifter på din skolas sida.

Våra grundskolor

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord