Modersmålsundervisning

Modersmål är ett valbart ämne i grundskolan. Här hittar du information om modersmålsundervisning i Heby kommun.

Modersmål är ett valbart skolämne i grundskolan. Eleven ska ha grundläggande/goda kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet. Det gäller dock inte för adopterade barn. Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning för elev i grundskolan. Gymnasieelever ansöker själv.

Utveckla kunskap i och om sitt modersmål

Syftet med modersmålsundervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Heby kommun är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning om

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen
  • dessa elever vill få undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare

Ingen av dessa krav gäller de nationella minoritetsspråken finska, samiska, jiddisch, romani chib och meänkieli.

Undervisning en timme i veckan

Vi erbjuder modersmålsundervisning en timme i veckan om kriterierna ovan är uppfyllda. Undervisningen är obligatorisk efter ansökan och från årskurs 6 ges betyg i modersmål.

Kontakt för mer information om undervisning i modersmål:
Emilie. jansson@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 mars 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord