Skolskjuts

Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts till sin skola. Här kan du läsa om hur du ansöker om skolskjuts och vad som gäller i olika frågor som rör skolskjutsen.

Skolbusskylt bak på en buss

Ditt barn kan få skolskjuts om

 • barnet är folkbokfört i Heby kommun.
 • barnet går i förskoleklass upp till årskurs tre och har längre än tre kilometer till skolan på närmaste gång- eller cykelväg.
 • barnet går i årskurs 4-9 och har längre än fyra kilometer till skolan på närmaste gång- eller cykelväg.

Skolbussen går i anslutning till skoldagens början och slut.

Du ansöker om skolskjuts digitalt via vår e-tjänst. Vi handlägger din ansökan så snabbt vi kan. Du får besked på din ansökan på vårdnadshavarportalen. Vi skickar ett mail till dig när beskedet finns där.

Viktigt att veta

 • Du behöver ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår. Det gäller även om du har haft skolskjuts tidigare.
 • Barnet kan inte få skolskjuts från din bostad om du som vårdnadshavare bor i en annan kommun.
 • Du som går i gymnasiet behöver bara ansöka om skolskjuts om:

- du är nyinflyttad i kommunen

- om du går på anpassat gymnasium och har särskilda skäl

- om du går på anpassat gymnasium och har funktionsvariation

 • Övriga gymnasieelever behöver inte ansöka om skolskjuts. Det kommer ett ett busskort hemskickat till din folkbokföringsadress automatiskt om du är inskriven på ett gymnasieprogram och är folkbokförd i Heby kommun.

De flesta barn åker med skolbussar som vi anlitat för att skjutsa barnen till skolan. I vissa fall anlitas Upplands lokaltrafik (UL).
Du får mer information om vad som gäller för ditt barn när du får besked om skolskjuts.

Ibland kan barnet varken åka med linjetrafiken eller de andra skolbussarna. Då kan vi ordna specialfordon.

Anledningen kan vara

 • att barnet har en funktionsnedsättning.
 • annan särskild omständighet.

Du som vårdnadshavare har ibland ansvar för att ditt barn kommer till Upplands lokaltrafiks busshållplats eller våra skolbussars upphämtningsplats på ett säkert sätt.

Det gäller

 • när ditt barn går i förskoleklass upp till årskurs tre och det är två kilometer eller kortare till busshållplatsen/upphämtningsplatsen.
 • när ditt barn går i årskurs 4-9 och det är tre kilometer eller kortare till busshållplatsen/upphämtningsplatsen.

De barn som ska åka med Upplands lokaltrafik till skolan får ett skolkort hemskickat till den adress där barnet är folkbokfört strax före skolstart. Skolkortet är personligt och ska tas med på varje resa till och från skolan.

De barn som åker med våra andra skolbussar behöver inget busskort.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin