Skolskjuts

Vi byter e-tjänst för skolskjuts. På grund av bytet behöver alla som har behov av skolskjuts göra en ny ansökan i år. Ansöker du mellan den 10-30 april så kommer du att få beslut om skolskjuts innan skolstart.

Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts till sin skola. Här kan du läsa om hur du ansöker om skolskjuts och vad som gäller i olika frågor som rör skolskjutsen.

Skolbusskylt bak på en buss

Ditt barn kan få skolskjuts om

 • barnet är folkbokfört i Heby kommun.
 • barnet går i förskoleklass upp till årskurs tre och har längre än tre kilometer till skolan på närmaste gång- eller cykelväg.
 • barnet går i årskurs 4-9 och har längre än fyra kilometer till skolan på närmaste gång- eller cykelväg.

Skolbussen går i anslutning till skoldagens början och slut.

Riktlinjer för skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om hållplatser, tider eller missad skolskjuts

Har du frågor om hållplatser, tider, missad skolskjuts eller resa så kontakta Sambuss eller Upplands lokaltrafik (UL) för information. Kontakta det bolag som ditt barn åker med. Du får besked om vilket bolag ditt barn ska åka med i samband med ditt besked om skolskjuts.

Sambuss

Telefon: 0292-61 41 27
E-post: anna-maria.bjornstrom@vastanhede.se

Upplands lokaltrafik

https://www.ul.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ansöker om skolskjuts digitalt via vår e-tjänst. Vi handlägger din ansökan så snabbt vi kan. Du får besked på din ansökan på vårdnadshavarportalen. Vi skickar ett mail till dig när beskedet finns där.

Viktigt att veta

 • Du behöver ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår. Det gäller även om du har haft skolskjuts tidigare.
 • Barnet kan inte få skolskjuts från din bostad om du som vårdnadshavare bor i en annan kommun.
 • Du som går i gymnasiet behöver bara ansöka om skolskjuts om:

- du är nyinflyttad i kommunen

- om du går på anpassat gymnasium och har särskilda skäl

- om du går på anpassat gymnasium och har funktionsvariation

 • Övriga gymnasieelever behöver inte ansöka om skolskjuts. Det kommer ett ett busskort hemskickat till din folkbokföringsadress automatiskt om du är inskriven på ett gymnasieprogram och är folkbokförd i Heby kommun.

Vårdnadshavarportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som vårdnadshavare har ibland ansvar för att ditt barn kommer till Upplands lokaltrafiks busshållplats eller våra skolbussars upphämtningsplats på ett säkert sätt.

Det gäller

 • när ditt barn går i förskoleklass upp till årskurs tre och det är två kilometer eller kortare till busshållplatsen/upphämtningsplatsen.
 • när ditt barn går i årskurs 4-9 och det är tre kilometer eller kortare till busshållplatsen/upphämtningsplatsen.

De barn som ska åka med Upplands lokaltrafik till skolan får ett skolkort hemskickat till den adress där barnet är folkbokfört strax före skolstart. Skolkortet är personligt och ska tas med på varje resa till och från skolan.

De barn som åker med våra andra skolbussar behöver inget busskort.

Upplands lokaltrafik, frågor och svar om busskort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilken buss ska mitt barn åka med?
De flesta barn åker med skolbussar som vi anlitat för att skjutsa barnen till skolan (Sambuss 2023). I vissa fall anlitar vi Upplands lokaltrafik (UL). Du får mer information om vad som gäller för ditt barn när du får besked om skolskjuts.

Ibland kan barnet varken åka med linjetrafiken eller de andra skolbussarna. Då kan vi ordna specialfordon.

Anledningen kan vara

 • att barnet har en funktionsnedsättning.
 • annan särskild omständighet.


Vi kommer att flytta till en annan del av kommunen, men vårt barn vill gå kvar i sin gamla skola. Får vårt barn skolskjuts till den gamla skolan?
Nej, såvida inte skolskjutsen kan ordnas så att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår jämfört med vad som hade gällt om eleven hade haft sin skolgång vid sin anvisade skola.


Jag kommer att flytta till en grannkommun, och mitt barn är fortsatt folkbokförd hos den förälder som bor i hemskolans upptagningsområde. Får mitt barn skolskjuts till och från mig vid växelvis boende?
Nej, för att få skolskjuts vid växelvis boende är det en förutsättning att båda vårdnadshavarnas bostadsadresser ligger inom Heby kommun.


Jag har fått ett jobb med sådana arbetstider att jag inte hinner lämna och hämta mitt barn från fritids. Kan mitt barn få skolskjuts till och från fritids?
Nej, skolskjuts omfattar endast transport till och från skolan.


Mitt barn har brutit benet och behöver skolskjuts. Får mitt barn det?
Ditt barn är olycksfallsförsäkrad via Heby kommun och försäkringen gäller dygnet runt för barn i förskola, elever i grundskola, gymnasieskola och särskola. Därför ska du kontakta vårt försäkringsbolag om ditt barn skadat sig och behöver skolskjuts. Du får då information om hur beställning och ersättning för eventuell skolskjuts går till.

Kontaktuppgifter kommunens försäkringsbolag
Telefon: 0771-160 190
E-post: skadorforetag@svedea.se
Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 Stockholm


Mitt barn ska operera ett knä och måste ha transport till skolan en tid efteråt. Får mitt barn det?
Vid en planerad operation ska ni ta kontakt med ert eget försäkringsbolag i första hand. Täcker inte er försäkring de transportkostnader som uppstår, kontaktar ni våra handläggare för skolskjuts som då bedömer om de kan erbjuda tillfällig skolskjuts.


Vi vill att skolskjutsen ska hämta vårt barn vid bostaden i stället för vid påstigningsplatsen. Det är dålig väg och inga gatlyktor där vi bor. Går det?
Nej, det är föräldrarnas ansvar att följa sitt barn till påstigningsplatsen.


Vårt barn får inte skolskjuts men vi har mätt sträckan till skolan med avståndsmätaren i bilen och avståndet överstiger den gräns som är satt. Gäller inte det?
Nej, avståndet beräknas via kortaste gångbara väg.

Om du vill överklaga ett beslut om skolskjuts ska du skriva till Förvaltningsrätten. Du skickar dock in överklagandet till barn- och utbildningsförvaltningen på kommunen. För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha kommit in till oss inom tre veckor från att du tagit emot beslutet.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer vi att skicka det vidare till Förvaltningsrätten, om inte utbildningsnämnden ändrar beslutet på det sätt du begärt.

I ditt överklagande

 • Tala om vilken ändring du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.
 • Skicka med beslutsmeddelandet som du fått av oss på kommunen och annat som du tycker har betydelse för ärendet.
 • Underteckna överklagandet och ange ditt namn, din adress och ditt telefonnummer.

Lämna eller skicka överklagandet till

Heby kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
744 88 Heby

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 april 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin