Skolbibliotek

Skolbiblioteket arbetar läsfrämjande och är till för alla elever på våra kommunala skolor. Skolbiblioteket är också en pedagogisk resurs för skolornas lärare.

Tre barn har roligt medan de läser

Alla lärare och elever på de kommunala skolorna har tillgång till vår skolbibliotekarie. Hon arbetar läsfrämjande bland annat genom läsprojekt, bokprat och tips på bra högläsningsböcker. Hon ordnar konton till talböcker på Legimus åt elever med läsnedsättning och tillhandahåller klassuppsättningar av böcker. Skolbibliotekarien finns också som ett stöd för lärare i deras undervisning genom samarbeten kring teman och projekt.

Alla kommunala skolor har ett eget skolbibliotek med ett aktuellt utbud av böcker i olika genrer och nivåer. Skolbibliotekarien och skolbiblioteksassistenten sköter biblioteken tillsammans med skolornas personal.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord