Karttaxa

Här hittar du vår karttaxa.

Karttaxa 2023, timpris

Timpris

Taxa i kronor

Timpris

950

Karttaxa 2023, Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

Taxa i kronor

Enbostadshus/enstaka byggnad, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med 1999 m²

7845

Tomtyta 2000-4999 m²

12 125

Tomtyta 5000-9999 m²

16 405

Tomtyta 10 000-15 000 m²

20 685

Tomtyta större än 15 000 m²

950/timme

Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar utanför primärkarteområdet

950/timme

Karttaxa 2023, Förenklad nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta

Taxa i kronor

Utdrag ur primärkarta, kr/st

2234

Större område än normalt

950/timme

Digitalisering av prickmark eller övriga detaljer

950/timme

Karttaxa 2023, Digital primärkarta

Digital primärkarta

Taxa i kronor

Digital primärkarta, kr/ha, utan höjdinformation

1024 kr/ha + 1425

Digital primärkarta, kr/ha, med höjdinformation

1284 kr/ha + 1425

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Moms tillkommer med 25 procent, förutom när vi tar fram förenklad nybyggnadskarta och nybyggnadskarta i samband med bygglovsprövning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord