Synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården

Här hittar du informaton om hur du kan göra om du vill lämna synpunkter och klagomål på den vård vi har gett dig.

Om du har synpunkter eller klagomål på den vård du eller dina närstående har fått kan du vända dig till den verksamhet där du eller dina närstående fått vård. Du kan också använda vår e-tjänst för att lämna en synpunkt eller ett klagomål. Fungerar inte detta eller om du vill tala med en oberoende instans vänder du dig till patientnämnden.

Lämna en synpunkt till Heby kommun via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientnämnden kan hjälpa dig att föra fram ett klagomål.

I alla regioner finns en patientnämnd som är en fristående och opartisk instans som kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. De kan också ge råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård. Patientnämnden kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade.

Kontakta patientnämnden

Patientnämnden i Region Uppsala
018-611 60 51
patientnamnden@regionuppsala.se

Vi som vårdgivare ansvarar för att anmäla de händelser som lett till allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Men även du som privatperson kan anmäla en händelse dit.

Innan du anmäler ett klagomål till IVO

Innan du gör din anmälan till IVO ska du ha framfört klagomålet till den verksamhet där du har fått vård. Det gör du antingen själv eller genom patientnämnden i din region.

På IVO:S webbplats finns information om hur du kan anmäla ett klagomål på hälso- och sjukvården till IVO.

Till IVO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 december 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord