Hälso- och sjukvård i hemmet

Här finns information om hälso- och sjukvård i hemmet, vad den omfattar och vem den riktar sig till.

Kvinna i rullstol har besök av kvinnlig läkare i hemmet

I den kommunala hälso- och sjukvården arbetar sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Vad omfattar hemsjukvården?

Hemsjukvård omfattar både planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Det omfattar också rehabilitering, habilitering och palliativ vård. Inom hemsjukvården bedömer vi också och tillgodoser behov av hjälpmedel.

Vem kan få kommunal hälso- och sjukvård?

Vi erbjuder hälso- och sjukvård till dig som bor på vård- och omsorgsboende, boende med särskild service eller i en servicebostad. Du som bor i eget boende kan också ha rätt till kommunal hälso- och sjukvård.

I första hand får du vård via din vårdcentral men om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen kan du få hemsjukvård eller hemrehabilitering av kommunen. Dina behov är det som avgör om du kan få hemsjukvård.

Hur vet jag om jag har rätt till hemsjukvård eller inte?

Våra medarbetare inom kommunen eller personal inom Region Uppsala bedömer utifrån dina behov om du kan få kommunal hälso- och sjukvård. Det är ofta ett krav att du har svårt att själv eller med hjälp ta dig till din vårdcentral.

Du har automatiskt rätt till kommunal hälso- och sjukvård om du bor på ett vård- och omsorgsboende eller ett särskilt boende för personer med funktionsnedsättning.

Hur gör jag för att få hemsjukvård?

Vänd dig i första hand till din vårdcentral om du tycker dig ha behov av vård eller rehabilitering i hemmet. Om personalen på vårdcentralen bedömer att du har ett sådant behov ser de till att du blir kontaktad av legitimerad personal från Heby kommun. Du behåller din läkarkontakt på vårdcentralen oavsett om vi erbjuder dig hemsjukvård eller inte.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord