Hjälpmedel

Du kan ibland behöva hjälpmedel för att du ska klara dina vardagliga sysslor så självständigt som möjligt. Behovet kan till exempel uppstå när du blir äldre, genom sjukdom eller skada, eller efter vissa operationer.

Äldre man och kvinna går över gatan med rollatorer

Vem kan få hjälpmedel?

Du kan få hjälpmedel från kommunen om du är 21 år och äldre, är folkbokförd i Heby kommun och har ett bedömt behov av hjälpmedel på grund av din funktionsnedsättning. Målet är att alla ska klara sina vardagliga sysslor på ett så självständigt sätt som möjligt.

Det finns hjälpmedel att få om du har svårt att

  • förflytta dig inomhus
  • förflytta dig utomhus i närmiljön
  • sköta din hygien
  • hantera dina vardagliga sysslor som att städa och laga mat
  • lägesändra eller positionera din kropp
  • uppfatta tiden, minnas eller har andra kognitiva besvär.


Så får du ett hjälpmedel

Börja med att ringa 0224-361 31 för att komma i kontakt med någon av våra arbets- och fysioterapeuter. De bedömer dina förmågor, funktioner och tar även hänsyn till omgivningsfaktorer. Om terapeuten bedömer att du behöver ett hjälpmedel kommer det att provas ut och individanpassas till dig.

Lämna tillbaka ett hjälpmedel

Så snart ditt behov av hjälpmedel försvunnit ska du lämna tillbaka det till Heby kommun. Hjälpmedlen ska alltid återlämnas rengjorda och i ett så gott skick som möjligt.

Kostnader för hjälpmedel

Vi förskriver hjälpmedel både för långvariga och kortvariga behov. Du betalar då en avgift för ditt hjälpmedel.

Avgifterna är engångkostnader om det inte står någonting annat.

När du behöver hjälpmedel en längre tid

Avgifter för förskrivning av hjälpmedel för långvariga behov (gäller från 2024)

Typ av hjälpmedel

Avgift

Rollator nr.1

225 kronor

Rollator nr.2

345 kronor

Gåbord nr.1

345 kronor

Gåbord nr.2

345 kronor

Manuell rullstol nr.1

455 kronor

Manuell rullstol nr.2

455 kronor

Elrullstol (månadsavgift)

135 kronor/månad

Drivaggregat till manuell rullstol (månadsavgift)

135 kronor

När du behöver hjälpmedel en kortare tid

Avgifter för förskrivning av hjälpmedel för kortvariga behov (gäller från 2024)

Typ av hjälpmedel

Avgift

Manuell rullstol, gåbord, rullator, ramp med mera

130 kronor/påbörjad vecka

Vårdarsäng och mobil
lift

130 kronor/påbörjad vecka

Avgifter för tjänster/insatser

Tjänst

Avgift

Hämtning av ej återlämnat hjälpmedel

420 kronor

Vanliga frågor och svar om hjälpmedel

Det går bra att hämta hjälpmedel själv om du och din förskivare av hjälpmedel har kommit överens om det. Exempel på en sådan plats skulle kunna vara på Lövsta vård och omsorgsboende, Lövstavägen 4.

Du har ett eget ansvar för att till exempel rengöra hjälpmedlet och se till att ladda det. Om hjälpmedlet däremot behöver service eller reperation är det Heby kommun som hanterar det.

Trygghetslarm är en tjänst som hemtjänsten utför, och inget förskrivningsbart hjälpmedel. Det är därför biståndshandläggare som hanterar frågan om trygghetslarm.

Här kan du läsa om trygghetslarm och hur du gör för att ansöka

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 januari 2024
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås