Bli familjehem

Vill du göra en insats för ett barn, en ung människa eller en familj? Lever du i en trygg och stabil relation och känner att det finns plats och tid? Då är du välkommen att bli familjehem och göra en viktig insats för någon som behöver det.

Man och barn på brygga fiskar

Vad innebär det att vara familjehem?

Du som erbjuder ett familjehem är extraförälder till någon annans barn. Barnet har sin vardag hos dig i familjehemmet med läxläsning, kamrater och fritidsaktiviteter. Samtidigt behöver barnet ha kvar kontakten med sina föräldrar, syskon och andra viktiga vuxna.

En del barn och unga får inte tillräckligt med vuxenstöd i sitt eget hem. De kan behöva bo i ett familjehem en längre eller kortare tid. Deras behov ser olika ut och när vi letar familjehem strävar vi efter att hitta familjer som stämmer så väl överens som möjligt med barnets behov. De barn och unga som vi placerar i familjehem är mellan 0 och 20 år.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord