Bli god man eller förvaltare

Du kan engagera dig och hjälpa en medmänniska genom att bli god man eller förvaltare.

Händer som formar ett hjärta upp mot himmelen

Vad gör man som god man?

En god mans eller förvaltares huvudsakliga uppgift är att representera någon som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Behovet av hjälp kan bero på sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Tingsrätten utser lämplig person

Det är tingsrätten som utser en god man. Det går inte att utse en god man till någon mot dennas vilja.

Förvaltarskap är däremot en tvångsåtgärd som kan utses till någon mot dennas vilja. Då handlar det om en person som är helt oförmögen att vårda sig själv eller sin egendom.

Heby kommun har gemensam överförmyndarförvaltning med Uppsala, Tierp, Östhammar, Älvkarleby och Knivsta kommuner. Uppsala kommuns överförmyndarförvaltning handlägger alla ärenden för de här kommunerna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 augusti 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord