Avgiftskontroll

Från och med 2023 gör Heby kommun en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har sitt barn på kommunal förskola eller fritidshem betalar rätt avgift i förhållande till sin inkomst. Du som har betalat för mycket får pengar tillbaka och du som har betalat för lite får en särskild faktura att betala.

Varför vi kontrollerar

Heby kommun kontrollerar att alla betalar rätt avgift för att skapa trygghet och rättvisa för alla familjer som har sina barn på förskolor och fritidshem i kommunen.

Så går avgiftskontrollen till

 1. Heby kommun jämför de inkomstuppgifter som varje hushåll har lämnat till kommunen med de taxerade årsinkomsterna som Skatteverket varje år samlar in.
 2. Vi delar den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets uppgifter med 12 vilket ger en genomsnittlig månadsinkomst.
 3. Vi jämför sedan det beloppet med inkomstuppgiften som hushållet har lämnat till kommunen.
 4. Vi tar också hänsyn till om du i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter på grund av en omräkning i samråd med en handläggare.
 5. Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift sker en justering.

Kontroll med två års fördröjning

Vi gör kontrollen med två års fördröjning. Hösten 2023 gör vi alltså en avgiftskontroll på de som hade sitt/sina barn på förskola eller fritidshem under 2021. Anledningen till fördröjningen är att Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Belopp under 600 kronor

Vi har en beloppsgräns vid 600 kronor. Det betyder att vi inte justerar belopp som är lägre än 600 kronor. Det gäller oavsett om du är skyldig kommunen pengar eller om vi är skyldiga dig pengar. Belopp under 600 kronor får du alltså ingen faktura/utbetalningsavi för.

Om du betalat för lite

Ett hushåll som betalat för låg avgift måste betala den återstående summan. Kommunen skickar en retroaktiv faktura under hösten 2023.

Betala fakturan

Du har 90 dagar på dig att betala fakturan. Du kan betala hela beloppet på en gång eller välja att dela upp summan.

Dela upp summan

Du kan själv dela upp betalningen innan förfallodatumet. På så sätt kan du göra flera mindre inbetalningar inom 90-dagarsperioden. Använd fakturans OCR-nummer när du gör dina inbetalningar.

Bestrida fakturan

Om du tycker att fakturan är felaktig och vill bestrida den måste du göra det skriftligt. Det ska du göra inom tre veckor från den dagen som du har fått fakturan. Du ska då skicka in underlag för hela år 2021 för både dig och din eventuella partner.

Underlag kan vara

 • lönespecifikationer
 • a-kassa
 • intyg på studier
 • sjuk- och föräldrapenning.

Skicka bestridandet till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Avgiftskontrollen
744 88 Heby

Vi utreder ditt ärende

När vi fått ditt bestridande görs en utredning och sedan skickar vi svaret hem till dig.

Du behöver inte betala fakturan under tiden som utredningen pågår. Vi ger dig automatiskt en tidsfrist under utredningsperioden.

Om du inte kan betala inom 90 dagar

Kontakta oss via mejl och förklara din situation. Vi återkommer då till dig med information om rutinerna för avbetalningsplan.

E-post: avgiftskontroll@heby.se

Om du betalat för mycket

Har ditt hushåll betalat för mycket i avgift kommer du att få pengar tillbaka. Vi startar arbetet med att betala tillbaka pengar under hösten 2023.

Vi drar först av en eventuell skuld

Har du en skuld till kommunen sedan innan vad gäller barnomsorgsavgift? Vi kommer då att börja med att dra av skuldbeloppet från det belopp du skulle få tillbaka.

Exempel
Avgiftskontrollen visar att vi är skyldiga dig 1000 kronor. Vi ser att du har en skuld till oss på 300 kronor sedan innan. Du får då en utbetalning av oss på 700 kronor.

Har du lämnat rätt inkomstuppgift nu?

Du som vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst så att barnomsorgsavgiften för ert hushåll blir rätt. Läs mer och lämna inkomstuppgifter: Avgifter för förskola och fritidshem

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar kring avgiftskontrollen. Om du har fler frågor mejla till avgiftskontroll@heby.se

De här avgifterna gällde 2021.

Avgifter för förskola 2021

Förskola

Procent av inkomst

Maxbelopp

Barn 1

3 %

1510 kr/mån

Barn 2

2 %

1007 kr/mån

Barn 3

1 %

503 kr/mån

Barn 4

Ingen avgift


Avgifter fritidshem 2021

Fritidshem

Procent av inkomst

Maxbelopp

Barn 1

2 %

1007 kr/mån

Barn 2

1 %

503 kr/mån

Barn 3

1 %

503 kr/mån

Barn 4

Ingen avgift


Nej, summan kommer inte dras automatiskt. Alla som berörs får en separat faktura med 90 dagar till förfallodatum.

Ni har båda ansvar för att betala fakturan om ni bodde ihop under det aktuella året.

Önskar du som tagit emot fakturan dela den med den andra vårdnadshavaren mejla avgiftskontroll@heby.se innan fakturan förfaller.

I ett hushåll ingår alla som är folkbokförda på samma adress.

Är du sambo ingår både din och din sambos månadsinkomst i hushållets inkomstuppgift.

Barnomsorgsavgiften är baserad på ditt hushålls sammanlagda årsinkomst före skatt. Vi räknar ut hushållets månadsinkomst genom att dela den totala årsinkomsten med 12.

Maxtaxa gäller för förskola och fritidshem. Det betyder att det finns ett tak för hur mycket du kan betala. År 2021 var högsta avgiftsgrundande månadsinkomst per hushåll 50 340 kronor.

Nej, din inkomst uppdateras inte automatiskt. Du som vårdnadshavare ansvarar för att meddela oss rätt inkomstuppgifter, så att vi kan beräkna vilken avgift ditt hushåll ska betala.

Här anmäler du din inkomst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändra inkomst/meddela inkomst - blankett Pdf, 154.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av

 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • arbetslöshetsersättning/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • ersättning för vård av familjehemsplacerade barn
 • vårdbidrag för familjehemsplacerade barn (skattepliktig del)
 • vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom (skattepliktig del)
 • arvoden, skattepliktiga
 • livränta, skattepliktig
 • övriga skatteplikitiga inkomster.

Under 2022 beslutade Utbildningsnämnden att vi ska revidera tillämpningarna vad gäller inkomstuppgift.

Det betyder att Heby kommun kommer göra en avgiftskontroll varje år framöver.

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag. Mejla ditt namn och fakturanummer till avgiftskontroll@heby.se så skickar vi hem underlaget till dig.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord