Unik satsning i Vittinge: Förskola och skola under samma tak ökar tryggheten för barnen

Maria Byström, rektor, utanför Vittinge förskola och skola

Maria Byström, rektor på skolan och förskolan i Vittinge Bild: Pia Nordlander

Heby kommun fortsätter sin satsning på att skapa trygga förutsättningar för barnfamiljer. Nu slår man ihop skolan och förskolan i Vittinge, vilket kommer att betyda mycket för barnen, eleverna, personalen och föräldrarna.

– Jag ser bara fördelar med detta, säger rektor Maria Byström.

I augusti 2024 kommer den nya byggnaden att vara färdigställd och huset fyllas med barn i åldrarna från ett år upp till tio år. Maria tog sig an uppdraget som rektor för verksamheten från den 1 januari 2024 och hon är en av dem som har förespråkat att man ska jobba på det här nya sättet. Fördelarna är, enligt henne, många. Bland annat får barnen en trygg övergång från förskolan till skolan, något som är väldigt betydelsefullt.

– Det blir inte ett lika stort steg att lämna förskolan och gå in i skolans värld. Barnen är redan trygga med miljön, all personal och varandra, säger hon.

Bilder från Vittinge här!

Maria Byström, rektor

Tryggheten i skolan är viktig för Maria Byström Bild: Pia Norlander

Det är inte bara rektorn som gläds åt sammanslagningen, det gör även Cina Andersson och Anne Orvendal. Båda har arbetat inom förskolans och skolans värld i 25 år och välkomnar varmt satsningen.

– Det är jättespännande och helt rätt för vår kommun, där vi värnar om sammanhållning, trygghet och att hjälpa varandra, säger Anne som är grundskollärare.

Missa inte Vittingedagen - passa på att besöka den nya skolan och prata med föräldrar i Vittinge!

Anna Orvendal tillsammans med barn ute på gården

Anne Orvendal ser fram emot fler kollegor och barn i Vittinge Bild: Pia Nordlander

Hon tycker också att det ska bli trevligt att dela lokaler med förskolan, det ger fler arbetskamrater och ökad arbetsglädje.

– Vi bli fler som hjälps åt med alla delar i verksamheten, som att öppna, stänga, planera aktiviteter och samverka med varandra. Det blir otroligt värdefullt att kunna utbyta erfarenheter mellan oss kollegor, säger Anne.

Eftersom skolan och förskolan blir i samma hus kommer de att göra gemensamma aktiviteter och utflykter och turas om att bemanna vid öppning och stängning.

– Just att föräldrarna lämnar och hämtar på samma ställe bidrar också till att de lär känna all personal, både inom skolan och förskolan. Vi bygger långsiktiga relationer, vilket gynnar alla involverade, säger Cina Andersson som är förskollärare.

Vittingedagen - en trevlig dag tillsammans med familjen - se lediga tomter i Vittinge!

Cina Andersson, förskolelärare ute tillsammans med barnen

Cina Andersson, förskolelärare, ser många fördelar med både läget och satsningarna i området. Bild: Pia Nordlander

Utemiljön är en annan aspekt som alla tre uppskattar. Att ha skogen som närmsta granne skapar en harmonisk miljö och ger utmärkta förutsättningar för att jobba med lärande utomhus, men också för att göra roliga aktiviteter i naturen.

– Bara att kunna gå ut på gården och se skogen – det ger ett lugn.

Anne Orvendal, Maria Byström och Cina Andersson

Anne Orvendal, Maria Byström och Cina Andersson. Bild: Pia Nordlander

När föräldrar valt förskolan i Vittinge tidigare, har de valt den just för tryggheten och dess familjära känsla, berättar Maria Byström. Med den nya verksamheten spår hon att intresset från barnfamiljer kommer att öka ytterligare.

– Genom sammanslagningen blir alla barn allas barn, oavsett om du arbetar på förskolan, skolan eller fritids. Det är inte vi och dem, vilket kommer att stärka gemenskapen ännu mer, säger hon.

– Vi som personal är glada att det här kommer att ske och att vi får vara med från start, säger Anne och Cina.

Vi längtar så mycket

Kollegorna Anne Orvendal, Cina Andersson tillsammans med barn på förskolan.

Kollegorna Anne Orvendal, Cina Andersson tillsammans med barn på förskolan. Bild: Pia Nordlander

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 april 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord