Vandra

En vandring ger dig rika naturupplevelser på ett lättsamt och avstressande sätt. I Heby kommun finns fina vandringsleder och stigar ut i naturen, bland annat flera etapper av Upplandsleden.

Led, Östa

Upplandsleden

Den 50 mil långa Upplandsleden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. Orange markeringar på träd och stolpar visar dig vägen genom Uppland. Fem etapper går genom Heby kommun och de bjuder alla på härlig miljö och vackra naturupplevelser. Så knyt på vandringskängorna och börja vandra i vår fina kommun.

Etapp 19 - Från utkikstorn till kyrkstig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Etapp 19 av Upplandsleden kallas också för Kyrkstigen i Tärnsjö och är 9,5 kilometer lång. Det är en lättvandrad etapp som tar dig genom ett historiskt landskap som brukats av människor under mycket lång tid.

Etapp 20 - Genom kulturbygd och skog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upplandsledens etapp 20 är 10 kilometer lång och startar vid Nora kyrka i Tärnsjö. Du vandrar genom vacker kulturbygd och skog och avslutar i det öppna landskapet vid Älvängs natur- och kulturhus i Östa by.

Etapp 21 - Genom skog och vacker odlingsbygd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upplandsledens västra del går mellan Siggeforasjön och Härjarö. Den startar med etapp 21 som är en variationsrik sträcka på 17,5 kilometer.

Etapp 22 - Genom fin kuperad barrskog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Etapp 22 startar vid Tenasjöns badplats i Vittinge och är 9,5 kilometer lång. Här finns en parkering och busshållplatsen Rosenbacka ligger cirka 2,5 km från startpunkten.

Östa

Lugnet och naturen i Östa naturreservat har mycket att erbjuda dig som besökare året om. Här finns långa sandstränder med knotiga tallar, vandringsleder genom skogen och vidsträckta mossar. Området gränsar till Färnebofjärdens nationalpark.

Det finns många vandringsleder genom reservatet och du kan lätt hitta en runda på mellan ett par och 10 kilometer. Lederna ger stora möjligheter att göra olika skogsvandringar.

Gula stigen, Östa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gula stigen är ungefär 5 kilometer lång. Du når den vid parkeringen mitt emot campingen eller vid Stormossens fågeltorn.

Gröna stigen, Östa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gröna stigen är 10 kilometer lång och går ut till Stormossens fågetorn och ner till magiska Ingbo källor med sitt turkosa vatten.

Röda stigen, Östa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röda stigen är 2,5 kilometer lång och bjuder på lättgångna stigar. Det går förbi smultronstället Östa stränder.

Skekarsbo

Skekarboslingan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skekarsboslingan är en 3 kilometer lång vandring. Den passerar bland annat Skekarsbotornet som ger fin utsikt för dig som tycker om höga höjder.

Hårsbäcksdalen

Naturreservatet Hårsbäcksdalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en 20 meter djup ravin med frodig växtlighet. Under vår och höst lyses området upp av färger. Här finns fina lättgångna stigar, rastplatser och eldstäder.

Stig, Hårsbäcksdalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du ta en sväng runt hela området blir din vandring ungefär 3,7 kilometer. Stigarna ser olika ut i de norra och södra delarna av Hårsbäcksdalen. I norr hittar du smala stigar med en del stenar och rötter, medan stigarna i söder är breda med ganska jämt underlag.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 januari 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord