Markanvisningar

Här hittar du mark som du kan lämna anbud på just nu.


Ange din e-post

Mark för flerbostadshus

Inbjudan till anbudstävling avseende par-/radhus i Heby

Heby kommun bjuder in till att lämna anbud för uppförande av par-/radhus vid Horrsta norra i Heby tätort. Syftet med markförsäljningen är att utveckla Heby tätort med bostäder.

Avsikten är att marköverlåtelseavtal ska upprättas med vinnande anbudslämnare.

Anbuden ska vara kommunen tillhanda senast 20 april 2023 kl. 12:00.

Markanvisningsområdet är cirka 10 500 kvm och är beläget cirka 500 meter från Heby centrum. Heby har goda kommunikationer till övriga orter i kommunen samt till Uppsala, Sala, Västerås och Enköping. I Heby finns även nödvändig service, idrottsanläggningar och butiker.

Markområdet är planlagt enligt Detaljplan DP 394 ”Horrsta norra, del av Horrsta 4:36” och är kommunägt. Kommunens ambition är att vidareutveckla området med bostäder.

Läs hela inbjudan till anbudstävlingen här Pdf, 1.1 MB.

Mark för bostadsbebyggelse

Nu säljer vi tre obebyggda fastigheter i Harbo

Vi har tre fastigheter i Harbo som är till försäljning. Fastigheterna ligger utanför detaljplanelagt område.

Kostnaden för marken är 300 kronor per kvadratmeter*.

  • Guttorp 3:25 (1839 m2)
  • Guttorp 3:26 (1160 m2)
  • Guttorp 3:27 (1274 m2)

Kontakta Linnea Rustemi för karta och servitutsavtal.
linnea.rustemi@heby.se

Obebyggd fastighet i naturvänliga Tärnsjö

Nu säljer vi en obebyggd fastighet i naturvänliga Tärnsjö. Fastigheten är planlagd för bostäder.

Huvudbyggnad ska uppföras fristående. Högst en femtedel av ytan får bebyggas. Total yta: Ca 1230 kvm, d.v.s. byggbar yta = ca 250 kvm. Högst två våningar på byggnaden/byggnaderna. Byggnadshöjd är max 7,6 m.

Kostnaden för marken är 300 kronor per kvadratmeter*.

Fastighet: Nora Prästgård 2:97. 1226 kvm.

Kontakta Sandra Valdani för plankarta och planbeskrivning.
sandra.valdani@heby.se

*Kvadratmeterpriset indexregleras med konsumentprisindex (1980=100) med basmånad december 2021. Det innebär att vi regelbundet justerar kvadratmeterpriset i takt med konsumentprisindex. Här kan du läsa mer och se räkneexempel.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord