Filmning med drönare över sex av våra vattendrag

Vattendrag syns ovanifrån

Under våren lät Heby kommun genomföra drönarfilmningar över sex av våra vattendrag.

Som en del av kommunens arbete med plan för skyfall och höga flöden har vi låtit genomföra drönarfilmningar av sex av våra vattendrag.

Syftet med filmningarna var att få en överblick över hur det ser ut längs med de tätortsnära åarna som drabbades av översvämningar på grund av höga flöden under hösten 2023, för att kunna upptäcka om det är något som hindrar vattnet på dess väg genom landskapet. Med hjälp av filmerna upptäckte vi att det behöver rensas på en del platser.

Filmerna är också bra som jämförelseunderlag i händelse av översvämning på grund av höga floden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord