EU-val 2024:
Den 9 juni är det val till Europaparlamentet
- glöm inte att använda din rösträtt

Skylt för vallokal

Skylt för vallokal

Söndagen den 9 juni hålls det allmänna val till Europaparlamentet. Valet till Europaparlamentet hålls på våren vart femte år.

Offentlig makt utgår från folket

Det är av stor betydelse för demokratin hur ett valsystem är uppbyggt och fungerar. I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all offentlig makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Grundlagen säger också att folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, till exempel i riksdagen eller i Europaparlamentet.

Valsystemets grunder

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta.

  • Allmän rösträtt. Rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, det vill säga ålder, medborgarskap och bostadsort.
  • Lika rösträtt. Alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga en röst per person.
  • Fria val. Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
  • Hemliga val. Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur denne röstat.
  • Direkta val. Väljarna utser direkt de som sitter i till exempel riksdagen eller Europaparlamentet – de är direktvalda av folket.

    Läs mer om EU-valet här


Har du frågor kring valet är du välkommen att kontakta vår Medborgarservice, 0224-360 00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 maj 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord