Mycket högt vatten i Tämnaren

En bilväg omgiven av vatten. På båda sidor vägen står vattnet upp till vägkanten. Omgivningarna ska i normala fall vara åkermark.

SMHI har tagit bort sin vädervarning för höga flöden i våra åar och vattendrag. Vi ser dock fortfarande en mycket hög vattennivå i Tämnaren.

Tämnaren, i kommunens norra delar, ligger en meter över sin normala nivå vilket gör att stora arealer jordbruksmark och viss skogsmark är översvämmade. Läget är ansträngt för de lantbrukare, mark- och fastighetsägare som har mark i närheten.

Vi har fått in flera skrivelser från privatpersoner och har även haft dialog med utsatta lantbrukare på plats.

Vi för dialog med Länsstyrelsen, LRF och Tierps kommun och planerar in ett möte för att diskutera vad som finns att göra åt situationen både nu akut och på längre sikt. Vi följer hela tiden utvecklingen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 april 2024
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås