Högt betyg från företagen i NKI - men målsättningen är att bli ännu bättre

Stapeldiagram över Heby kommuns NKI mellan 2012 och 2023.

Heby kommuns NKI mellan 2012 och 2023.

Heby kommuns myndighetsservice till företagare får det sammanvägda höga resultatet 73 av 100 för 2023. Det är en sänkning från år 2022 då vårt resultat var mycket högt, 83 av 100. Årets resultat ger oss plats 144 i den totala rankingen.

Nöjd-kund-index (NKI) är ett sammanfattande mått på den totala nöjdheten av kommunens myndighetsservice. Totalt har 50 företagare svarat på vår undersökning vilket motsvarar 54 procent av de tillfrågade. Företagare som har haft ett beslutsärende under året har fått frågan om de vill besvara undersökningens enkätfrågor om hur de upplevt servicen inom olika områden.

NUI- nöjdhet kring upphandling

Offentliga upphandlingar är en viktig del av hur man uppfattar det lokala företagsklimatet så vi mäter och undersöker också hur våra upphandlingar upplevs. Undersökningen kallas då Nöjd Upphandlings Index, NUI.

För 2023 har resultatet försämrats från betyg 70 till betyg 60. Totalt har 40 företagare svarat vilket var en låg svarsfrekvens på 29 procent.

Resultat per område 2023

Siffra inom parentes är förra årets siffra att jämföra med.

  • Bygglov 51 (81)
  • Miljö-och hälsoskydd 71
  • Livsmedel 79 (75)
  • Upphandling 60 (70)

80 eller högre = mycket högt
70 till 80 = högt
62 till 69 = godkänt
50 till 61= lågt
49 eller lägre = mycket lågt

När det gäller markupplåtelse, brandskydd och serveringstillstånd är de inkomna svaren för få för att ett resultat ska kunna tas fram.

- Det är otroligt värdefullt för oss att företagen deltar i den här undersökningen. Då får vi ett betyg på vårt bemötande och vår hantering. Vi strävar ju hela tiden efter att bli bättre där vi underlättar och möjliggör så mycket vi kan för våra företag. Nu ska vi titta på utslaget av årets NKI och NUI och jobba vidare tillsammans med våra företagare för ett bättre resultat. Vi är inte nöjda förrän vi nått minst 80 och det fortsätter vi att jobba för, säger Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg.

SKR - Öppna jämförelser NKI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om mätningen
Varje år genomför Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) en Företagsklimatundersökning där företagen sätter betyg på kommunernas service inom myndighetsärenden som brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn, livsmedelstillsyn, serveringstillstånd och upphandling. Tillsammans med SKR så har 213 kommuner och 14 gemensamma förvaltningar/förbund deltagit i undersökningen för 2023.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2024
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås